Restore inadvertedly removed rm -f.
[ccbs] / html / po / en_DK.po
1 # #-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
2 # ccbs template file for templates/add-tournament.tmpl
3 # #-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
4 # ccbs template file for templates/do-add-tournament.tmpl
5 # #-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
6 # ccbs template file for templates/error.tmpl
7 # #-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
8 # ccbs template file for templates/index.tmpl
9 # #-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
10 # ccbs template file for templates/players.tmpl
11 # #-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
12 # ccbs template file for templates/player.tmpl
13 # #-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
14 # ccbs template file for templates/randomsongs.tmpl
15 # #-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
16 # ccbs template file for templates/registration.tmpl
17 # #-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
18 # ccbs template file for templates/set-active-tournament.tmpl
19 # #-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
20 # ccbs template file for templates/shorttitles.tmpl
21 # #-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
22 # ccbs template file for templates/show-tournament.tmpl
23 # #-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
24 # ccbs template file for templates/songratings.tmpl
25 # #-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
26 # ccbs template file for templates/songs.tmpl
27 # #-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
28 # ccbs template file for templates/song.tmpl
29 # #-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
30 # ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
31 # #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
32 # ccbs template file for templates/user-error.tmpl
33 msgid ""
34 msgstr ""
35 "Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
36 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
37 "POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
38 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
39 "Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
40 "Language-Team: English <en@translate.freefriends.org>\n"
41 "MIME-Version: 1.0\n"
42 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
43 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
44 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
45
46 msgid "Sesong:"
47 msgstr "Season:"
48
49 msgid "Navn:"
50 msgstr "Name:"
51
52 msgid "<input name=\"name\" />"
53 msgstr "<input name=\"name\" />"
54
55 msgid "Land:"
56 msgstr "Country:"
57
58 msgid "Sted:"
59 msgstr "Place:"
60
61 msgid "<input name=\"place\" />"
62 msgstr "<input name=\"place\" />"
63
64 msgid "Dato:"
65 msgstr "Date:"
66
67 msgid "<input name=\"date\" />"
68 msgstr "<input name=\"date\" />"
69
70 msgid "Maskin:"
71 msgstr "Machine:"
72
73 msgid "Scoresystem:"
74 msgstr "Scoring system:"
75
76 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
77 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Add\" />"
78
79 msgid "Turneringen er lagt til."
80 msgstr "The tournament has been added."
81
82 msgid ""
83 "Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
84 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
85 "  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
86 msgstr ""
87 "Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
88 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
89 "  as possible, with a message telling what you did and what error you got."
90
91 msgid "Teknisk informasjon"
92 msgstr "Technical information"
93
94 msgid ""
95 "Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
96 "    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
97 msgstr ""
98 "Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
99 "   Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
100 "   below."
101
102 msgid "Hovedmeny"
103 msgstr "Main menu"
104
105 msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
106 msgstr "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
107
108 msgid "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
109 msgstr "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
110
111 msgid "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
112 msgstr "<a href=\"songs.pl\">Songs</a>"
113
114 msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
115 msgstr "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
116
117 msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
118 msgstr "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
119
120 msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
121 msgstr "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
122
123 msgid "Storskjerm"
124 msgstr "Bigscreen"
125
126 msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
127 msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
128
129 msgid "Forside"
130 msgstr "Front page"
131
132 msgid "Turneringer"
133 msgstr "Tournaments"
134
135 msgid "Sangvelger"
136 msgstr "Song selector"
137
138 msgid "Nick"
139 msgstr "Nick"
140
141 msgid "Land"
142 msgstr "Country"
143
144 msgid "Klubb"
145 msgstr "Club"
146
147 msgid "Sanger spilt"
148 msgstr "Songs played"
149
150 msgid "Forskjellige spilt"
151 msgstr "Different played"
152
153 msgid "Rekord"
154 msgstr "High score"
155
156 msgid "Gjennomsnitt"
157 msgstr "Average"
158
159 msgid "Generelle fakta"
160 msgstr "General facts"
161
162 msgid "Nick:"
163 msgstr "Nick:"
164
165 msgid "Klubb:"
166 msgstr "Club:"
167
168 msgid "Rediger spiller"
169 msgstr "Edit player"
170
171 msgid ""
172 "\n"
173 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
174 "\t  "
175 msgstr ""
176 "\n"
177 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
178 "\t  "
179
180 msgid "Beste sanger"
181 msgstr "Best songs"
182
183 msgid "Sang"
184 msgstr "Song"
185
186 msgid "Poengsum"
187 msgstr "Score"
188
189 msgid "Arrangement"
190 msgstr "Occasion"
191
192 msgid "Alle sanger"
193 msgstr "All songs"
194
195 msgid "For øyeblikket er"
196 msgstr "At the moment, "
197
198 msgid ""
199 "sanger satt som\n"
200 "    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
201 "    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
202 "    gruppe."
203 msgstr ""
204 "songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
205 "it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
206 "create a new group."
207
208 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
209 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
210
211 msgid "Påmelding"
212 msgstr "Registration"
213
214 msgid "Spiller"
215 msgstr "Player"
216
217 msgid "Betalt"
218 msgstr "Paid"
219
220 msgid ""
221 "\n"
222 "        <select name=\"paid\">\n"
223 "\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
224 "\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
225 "\t</select>\n"
226 "      "
227 msgstr ""
228 "\n"
229 "        <select name=\"paid\">\n"
230 "\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
231 "\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
232 "\t</select>\n"
233 "      "
234
235 msgid "Registrering av ny spiller"
236 msgstr "Register a new player"
237
238 msgid "<input name=\"nick\" />"
239 msgstr "<input name=\"nick\" />"
240
241 msgid "Påmeldte"
242 msgstr "Registered"
243
244 msgid "betalt"
245 msgstr "paid"
246
247 msgid "ikke betalt"
248 msgstr "not paid"
249
250 msgid "Sett som ikke betalt"
251 msgstr "Set as not paid"
252
253 msgid "Sett som betalt"
254 msgstr "Set as paid"
255
256 msgid "Fjern"
257 msgstr "Remove"
258
259 msgid "Editer spiller"
260 msgstr "Edit player"
261
262 msgid "Sett aktiv turnering"
263 msgstr "Set active tournament"
264
265 msgid ""
266 "Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
267 "storskjermen\n"
268 "    skal vise informasjon fra."
269 msgstr ""
270 "This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
271 "is to show information from)."
272
273 msgid "Kort tittel"
274 msgstr "Short title"
275
276 msgid ""
277 "\n"
278 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
279 "\t  "
280 msgstr ""
281 "\n"
282 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
283 "\t  "
284
285 msgid "Sesong"
286 msgstr "Season"
287
288 msgid "Sted"
289 msgstr "Place"
290
291 msgid "Dato"
292 msgstr "Date"
293
294 msgid "Maskin"
295 msgstr "Machine"
296
297 msgid "Scoresystem"
298 msgstr "Scoring system"
299
300 msgid "Start ny runde"
301 msgstr "Start new round"
302
303 msgid "Antall grupper"
304 msgstr "Number of groups"
305
306 msgid "<input name=\"numgroups\" />"
307 msgstr "<input name=\"numgroups\" />"
308
309 msgid "Antall som går videre fra hver gruppe"
310 msgstr "Number to advance from each group"
311
312 msgid "<input name=\"numqual\" />"
313 msgstr "<input name=\"numqual\" />"
314
315 msgid "Antall tilfeldige sanger"
316 msgstr "Number of random songs"
317
318 msgid "<input name=\"numrandom\" />"
319 msgstr "<input name=\"numrandom\" />"
320
321 msgid "Antall selvvalgte sanger"
322 msgstr "Number of self-selected songs"
323
324 msgid "<input name=\"numchosen\" />"
325 msgstr "<input name=\"numchosen\" />"
326
327 msgid "Avslutt turnering"
328 msgstr "End of tournament"
329
330 msgid ""
331 "Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
332 "ønsker\n"
333 "      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
334 "turneringen vil rankinglister\n"
335 "      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
336 "turneringen er permanent\n"
337 "      avsluttet)."
338 msgstr ""
339 "As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
340 "tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, "
341 "the\n"
342 "ranking lists will be generated and the CC points will be handed out, and\n"
343 "there's no way back (that is, the tournament is permanently ended)."
344
345 msgid "Rankingliste"
346 msgstr "Ranking list"
347
348 msgid "Selvvalgt"
349 msgstr "Self-selected"
350
351 msgid "Total"
352 msgstr "Total"
353
354 msgid "Rank"
355 msgstr "Rank"
356
357 msgid "S"
358 msgstr "S"
359
360 msgid "D"
361 msgstr "D"
362
363 msgid "B"
364 msgstr "B"
365
366 msgid "E"
367 msgstr "E"
368
369 msgid "C"
370 msgstr "C"
371
372 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
373 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Update\" />"
374
375 msgid "Single"
376 msgstr "Single"
377
378 msgid "Double"
379 msgstr "Double"
380
381 msgid "Artist"
382 msgstr "Artist"
383
384 msgid "Fotratinger"
385 msgstr "Foot ratings"
386
387 msgid "Standardavvik"
388 msgstr "Std.dev."
389
390 msgid "av"
391 msgstr "by"
392
393 msgid "Beste scores"
394 msgstr "Best scores"
395
396 msgid "registrering"
397 msgstr "registration"
398
399 msgid "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
400 msgstr "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
401
402 msgid "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
403 msgstr "Please go back and try again."