Whoa, actually add po/ directory.
[ccbs] / html / po / en_DK.po
1 # #-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
2 # ccbs template file for templates/add-tournament.tmpl
3 # #-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
4 # ccbs template file for templates/do-add-tournament.tmpl
5 # #-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
6 # ccbs template file for templates/error.tmpl
7 # #-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
8 # ccbs template file for templates/index.tmpl
9 # #-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
10 # ccbs template file for templates/players.tmpl
11 # #-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
12 # ccbs template file for templates/player.tmpl
13 # #-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
14 # ccbs template file for templates/randomsongs.tmpl
15 # #-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
16 # ccbs template file for templates/registration.tmpl
17 # #-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
18 # ccbs template file for templates/set-active-tournament.tmpl
19 # #-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
20 # ccbs template file for templates/shorttitles.tmpl
21 # #-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
22 # ccbs template file for templates/show-tournament.tmpl
23 # #-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
24 # ccbs template file for templates/songratings.tmpl
25 # #-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
26 # ccbs template file for templates/songs.tmpl
27 # #-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
28 # ccbs template file for templates/song.tmpl
29 # #-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
30 # ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
31 # #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
32 # ccbs template file for templates/user-error.tmpl
33 msgid ""
34 msgstr ""
35 "Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
36 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
37 "POT-Creation-Date: 2005-52-17 12:52+0200\n"
38 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
39 "Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
40 "Language-Team: English <en@translate.freefriends.org>\n"
41 "MIME-Version: 1.0\n"
42 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
43 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
44 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
45
46 msgid "Sesong:"
47 msgstr "Season:"
48
49 msgid "Navn:"
50 msgstr "Name:"
51
52 msgid "<input name=\"name\" />"
53 msgstr "<input name=\"name\" />"
54
55 msgid "Land:"
56 msgstr "Country:"
57
58 msgid "Sted:"
59 msgstr "Place:"
60
61 msgid "<input name=\"place\" />"
62 msgstr "<input name=\"place\" />"
63
64 msgid "Dato:"
65 msgstr "Date:"
66
67 msgid "<input name=\"date\" />"
68 msgstr "<input name=\"date\" />"
69
70 msgid "Maskin:"
71 msgstr "Machine:"
72
73 msgid "Scoresystem:"
74 msgstr "Scoring system:"
75
76 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
77 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Add\" />"
78
79 msgid "Turneringen er lagt til."
80 msgstr "The tournament has been added."
81
82 msgid ""
83 "Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
84 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
85 "  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
86 msgstr ""
87 "Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
88 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
89 "  as possible, with a message telling what you did and what error you got."
90
91 msgid "Teknisk informasjon"
92 msgstr "Technical information"
93
94 msgid ""
95 "Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
96 "    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
97 msgstr "Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
98 "   Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
99 "   below."
100
101 msgid "Hovedmeny"
102 msgstr "Main menu"
103
104 msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
105 msgstr "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
106
107 msgid "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
108 msgstr "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
109
110 msgid "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
111 msgstr "<a href=\"songs.pl\">Songs</a>"
112
113 msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
114 msgstr "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
115
116 msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
117 msgstr "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
118
119 msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
120 msgstr "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
121
122 msgid "Storskjerm"
123 msgstr "Bigscreen"
124
125 msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
126 msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
127
128 msgid "Nick"
129 msgstr "Nick"
130
131 msgid "Land"
132 msgstr "Country"
133
134 msgid "Klubb"
135 msgstr "Club"
136
137 msgid "Turneringer"
138 msgstr "Participations"
139
140 msgid "Sanger spilt"
141 msgstr "Songs played"
142
143 msgid "Forskjellige spilt"
144 msgstr "Different played"
145
146 msgid "Rekord"
147 msgstr "High score"
148
149 msgid "Gjennomsnitt"
150 msgstr "Average"
151
152 msgid "Generelle fakta"
153 msgstr "General facts"
154
155 msgid "Nick:"
156 msgstr "Nick:"
157
158 msgid "Klubb:"
159 msgstr "Club:"
160
161 msgid "Rediger spiller"
162 msgstr "Edit player"
163
164 msgid ""
165 "\n"
166 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
167 "\t  "
168 msgstr ""
169 "\n"
170 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
171 "\t  "
172
173 msgid "Beste sanger"
174 msgstr "Best songs"
175
176 msgid "Sang"
177 msgstr "Song"
178
179 msgid "Poengsum"
180 msgstr "Score"
181
182 msgid "Arrangement"
183 msgstr "Occasion"
184
185 msgid "Alle sanger"
186 msgstr "All songs"
187
188 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
189 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
190
191 msgid "Påmelding"
192 msgstr "Registration"
193
194 msgid "Spiller"
195 msgstr "Player"
196
197 msgid "Betalt"
198 msgstr "Paid"
199
200 msgid ""
201 "\n"
202 "        <select name=\"paid\">\n"
203 "\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
204 "\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
205 "\t</select>\n"
206 "      "
207 msgstr ""
208 "\n"
209 "        <select name=\"paid\">\n"
210 "\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
211 "\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
212 "\t</select>\n"
213 "      "
214
215 msgid "Registrering av ny spiller"
216 msgstr "Register a new player"
217
218 msgid "<input name=\"nick\" />"
219 msgstr "<input name=\"nick\" />"
220
221 msgid "Påmeldte"
222 msgstr "Registered"
223
224 msgid "betalt"
225 msgstr "paid"
226
227 msgid "ikke betalt"
228 msgstr "not paid"
229
230 msgid "Sett aktiv turnering"
231 msgstr "Set active tournament"
232
233 msgid ""
234 "Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
235 "storskjermen\n"
236 "    skal vise informasjon fra."
237 msgstr ""
238 "This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
239 "is to show information from)."
240
241 msgid "Kort tittel"
242 msgstr "Short title"
243
244 msgid ""
245 "\n"
246 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
247 "\t  "
248 msgstr ""
249 "\n"
250 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
251 "\t  "
252
253 msgid "Sesong"
254 msgstr "Season"
255
256 msgid "Sted"
257 msgstr "Place"
258
259 msgid "Dato"
260 msgstr "Date"
261
262 msgid "Maskin"
263 msgstr "Machine"
264
265 msgid "Scoresystem"
266 msgstr "Scoring system"
267
268 msgid "Start ny runde"
269 msgstr "Start new round"
270
271 msgid "Antall grupper"
272 msgstr "Number of groups"
273
274 msgid "<input name=\"numgroups\" />"
275 msgstr "<input name=\"numgroups\" />"
276
277 msgid "Antall som går videre fra hver gruppe"
278 msgstr "Number to advance from each group"
279
280 msgid "<input name=\"numqual\" />"
281 msgstr "<input name=\"numqual\" />"
282
283 msgid "Antall tilfeldige sanger"
284 msgstr "Number of random songs"
285
286 msgid "<input name=\"numrandom\" />"
287 msgstr "<input name=\"numrandom\" />"
288
289 msgid "Antall selvvalgte sanger"
290 msgstr "Number of self-selected songs"
291
292 msgid "<input name=\"numchosen\" />"
293 msgstr "<input name=\"numchosen\" />"
294
295 msgid "Avslutt turnering"
296 msgstr "End of tournament"
297
298 msgid ""
299 "Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
300 "ønsker\n"
301 "      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
302 "turneringen vil rankinglister\n"
303 "      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
304 "turneringen er permanent\n"
305 "      avsluttet)."
306 msgstr ""
307 "As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
308 "tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, the\n"
309 "ranking lists will be generated and the CC points will be handed out, and\n"
310 "there's no way back (that is, the tournament is permanently ended)."
311
312 msgid "Rankingliste"
313 msgstr "Ranking list"
314
315 msgid "Selvvalgt"
316 msgstr "Self-selected"
317
318 msgid "Total"
319 msgstr "Total"
320
321 msgid "Rank"
322 msgstr "Rank"
323
324 msgid "S"
325 msgstr "S"
326
327 msgid "D"
328 msgstr "D"
329
330 msgid "B"
331 msgstr "B"
332
333 msgid "E"
334 msgstr "E"
335
336 msgid "C"
337 msgstr "C"
338
339 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
340 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Update\" />"
341
342 msgid "Single"
343 msgstr "Single"
344
345 msgid "Double"
346 msgstr "Double"
347
348 msgid "Artist"
349 msgstr "Artist"
350
351 msgid "Standardavvik"
352 msgstr "Std.dev."
353
354 msgid "Beste scores"
355 msgstr "Best scores"
356
357 msgid "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
358 msgstr "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
359
360 msgid "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
361 msgstr "Please go back and try again."