Switch to English as a default language, and make a matching nb_NO.po instead.
[ccbs] / html / po / nb_NO.po
1 # #-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
2 # ccbs template file for templates/add-tournament.tmpl
3 # #-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
4 # ccbs template file for templates/do-add-tournament.tmpl
5 # #-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
6 # ccbs template file for templates/error.tmpl
7 # #-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
8 # ccbs template file for templates/index.tmpl
9 # #-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
10 # ccbs template file for templates/players.tmpl
11 # #-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
12 # ccbs template file for templates/player.tmpl
13 # #-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
14 # ccbs template file for templates/randomsongs.tmpl
15 # #-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
16 # ccbs template file for templates/registration.tmpl
17 # #-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
18 # ccbs template file for templates/set-active-tournament.tmpl
19 # #-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
20 # ccbs template file for templates/shorttitles.tmpl
21 # #-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
22 # ccbs template file for templates/show-tournament.tmpl
23 # #-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
24 # ccbs template file for templates/songratings.tmpl
25 # #-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
26 # ccbs template file for templates/songs.tmpl
27 # #-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
28 # ccbs template file for templates/song.tmpl
29 # #-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
30 # ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
31 # #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
32 # ccbs template file for templates/user-error.tmpl
33 msgid ""
34 msgstr ""
35 "Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
36 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
37 "POT-Creation-Date: 2005-45-17 14:45+0200\n"
38 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
39 "Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
40 "Language-Team: Norwegian <no@translate.freefriends.org>\n"
41 "MIME-Version: 1.0\n"
42 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
43 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
44 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
45
46 msgid "Season:"
47 msgstr "Sesong:"
48
49 msgid "Name:"
50 msgstr "Navn:"
51
52 msgid "<input name=\"name\" />"
53 msgstr "<input name=\"name\" />"
54
55 msgid "Country:"
56 msgstr "Land:"
57
58 msgid "Place:"
59 msgstr "Sted:"
60
61 msgid "<input name=\"place\" />"
62 msgstr "<input name=\"place\" />"
63
64 msgid "Date:"
65 msgstr "Dato:"
66
67 msgid "<input name=\"date\" />"
68 msgstr "<input name=\"date\" />"
69
70 msgid "Machine:"
71 msgstr "Maskin:"
72
73 msgid "Scoring system:"
74 msgstr "Scoresystem:"
75
76 #, fuzzy
77 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
78 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
79
80 msgid "The tournament has been added."
81 msgstr "Turneringen er lagt til."
82
83 #, fuzzy
84 msgid ""
85 "Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
86 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
87 "  as possible, with a message telling what you did and what error you got.\n"
88 msgstr ""
89 "Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
90 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
91 "  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
92
93 msgid "Technical information"
94 msgstr "Teknisk informasjon"
95
96 #, fuzzy
97 msgid ""
98 "Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
99 "    Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
100 "    below.\n"
101 "  "
102 msgstr ""
103 "Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
104 "    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
105
106 msgid "Main menu"
107 msgstr "Hovedmeny"
108
109 msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
110 msgstr "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
111
112 msgid "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
113 msgstr "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
114
115 #, fuzzy
116 msgid "<a href=\"songs.pl\">Spillere</a>"
117 msgstr "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
118
119 msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
120 msgstr "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
121
122 msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
123 msgstr "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
124
125 msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
126 msgstr "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
127
128 msgid "Bigscreen"
129 msgstr "Storskjerm"
130
131 msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
132 msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
133
134 msgid "Front page"
135 msgstr "Forside"
136
137 msgid "Tournaments"
138 msgstr "Turneringer"
139
140 msgid "Song selector"
141 msgstr "Sangvelger"
142
143 msgid "Nick"
144 msgstr "Nick"
145
146 msgid "Country"
147 msgstr "Land"
148
149 msgid "Club"
150 msgstr "Klubb"
151
152 msgid "Songs played"
153 msgstr "Sanger spilt"
154
155 msgid "Different played"
156 msgstr "Forskjellige spilt"
157
158 msgid "High score"
159 msgstr "Rekord"
160
161 msgid "Average"
162 msgstr "Gjennomsnitt"
163
164 msgid "General facts"
165 msgstr "Generelle fakta"
166
167 msgid "Nick:"
168 msgstr "Nick:"
169
170 msgid "Club:"
171 msgstr "Klubb:"
172
173 msgid "Edit player"
174 msgstr "Rediger spiller"
175
176 msgid ""
177 "\n"
178 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
179 "\t  "
180 msgstr ""
181 "\n"
182 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
183 "\t  "
184
185 msgid "Best songs"
186 msgstr "Beste sanger"
187
188 msgid "Song"
189 msgstr "Sang"
190
191 msgid "Score"
192 msgstr "Poengsum"
193
194 msgid "Occasion"
195 msgstr "Arrangement"
196
197 msgid "All songs"
198 msgstr "Alle sanger"
199
200 msgid "At the moment,"
201 msgstr "For øyeblikket er"
202
203 #, fuzzy
204 msgid ""
205 "songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
206 "  it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
207 "  create a new group."
208 msgstr ""
209 "sanger satt som\n"
210 "    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
211 "    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
212 "    gruppe."
213
214 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
215 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
216
217 msgid "Registration"
218 msgstr "Påmelding"
219
220 msgid "Player"
221 msgstr "Spiller"
222
223 msgid "Paid"
224 msgstr "Betalt"
225
226 msgid ""
227 "\n"
228 "        <select name=\"paid\">\n"
229 "\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
230 "\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
231 "\t</select>\n"
232 "      "
233 msgstr ""
234 "\n"
235 "        <select name=\"paid\">\n"
236 "\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
237 "\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
238 "\t</select>\n"
239 "      "
240
241 msgid "Register a new player"
242 msgstr "Registrering av ny spiller"
243
244 msgid "<input name=\"nick\" />"
245 msgstr "<input name=\"nick\" />"
246
247 msgid "Registered"
248 msgstr "Påmeldte"
249
250 msgid "paid"
251 msgstr "betalt"
252
253 msgid "not paid"
254 msgstr "ikke betalt"
255
256 msgid "Set as not paid"
257 msgstr "Sett som ikke betalt"
258
259 msgid "Set as paid"
260 msgstr "Sett som betalt"
261
262 msgid "Remove"
263 msgstr "Fjern"
264
265 msgid "Set active tournament"
266 msgstr "Sett aktiv turnering"
267
268 #, fuzzy
269 msgid ""
270 "This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
271 "  is to show information from)."
272 msgstr ""
273 "Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
274 "storskjermen\n"
275 "    skal vise informasjon fra."
276
277 #, fuzzy
278 msgid "Select"
279 msgstr "Selvvalgt"
280
281 msgid "Short title"
282 msgstr "Kort tittel"
283
284 msgid ""
285 "\n"
286 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
287 "\t  "
288 msgstr ""
289 "\n"
290 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
291 "\t  "
292
293 #, fuzzy
294 msgid "Generelle fakta"
295 msgstr "Generelle fakta"
296
297 msgid "Start new round"
298 msgstr "Start ny runde"
299
300 msgid "For øyeblikket har det vært avholdt"
301 msgstr ""
302
303 msgid ""
304 "fulle runder,\n"
305 "      hvilket vil si at du kan begynne runde"
306 msgstr ""
307
308 msgid ""
309 "om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny "
310 "runde\n"
311 "      før den forrige er gjort helt ferdig."
312 msgstr ""
313
314 #, fuzzy
315 msgid "Det er"
316 msgstr "Dato"
317
318 msgid ""
319 "mennesker som vil gå videre til\n"
320 "      neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som "
321 "du velger."
322 msgstr ""
323
324 msgid "Number of groups"
325 msgstr "Antall grupper"
326
327 msgid "<input name=\"numgroups\" />"
328 msgstr "<input name=\"numgroups\" />"
329
330 msgid "Number to advance from each group"
331 msgstr "Antall som går videre fra hver gruppe"
332
333 msgid "<input name=\"numqual\" />"
334 msgstr "<input name=\"numqual\" />"
335
336 msgid "Number of random songs"
337 msgstr "Antall tilfeldige sanger"
338
339 msgid "<input name=\"numrandom\" />"
340 msgstr "<input name=\"numrandom\" />"
341
342 msgid "Number of self-selected songs"
343 msgstr "Antall selvvalgte sanger"
344
345 msgid "<input name=\"numchosen\" />"
346 msgstr "<input name=\"numchosen\" />"
347
348 #, fuzzy
349 msgid "Start next round"
350 msgstr "Start ny runde"
351
352 #, fuzzy
353 msgid "End tournament"
354 msgstr "Avslutt turnering"
355
356 #, fuzzy
357 msgid ""
358 "As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
359 "    tournament if you'd like to. Note that when you've ended the "
360 "tournament, \n"
361 "    the ranking lists will be generated and the CC points will be handed "
362 "out, and\n"
363 "    there's no way back (that is, the tournament is permanently ended).\n"
364 "    "
365 msgstr ""
366 "Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
367 "ønsker\n"
368 "      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
369 "turneringen vil rankinglister\n"
370 "      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
371 "turneringen er permanent\n"
372 "      avsluttet)."
373
374 #, fuzzy
375 msgid "End the tournament"
376 msgstr "Avslutt turnering"
377
378 msgid "Ranking list"
379 msgstr "Rankingliste"
380
381 msgid "plass"
382 msgstr ""
383
384 msgid "med"
385 msgstr ""
386
387 #, fuzzy
388 msgid "poeng"
389 msgstr "Sang"
390
391 #, fuzzy
392 msgid "Number of machines:"
393 msgstr "Antall tilfeldige sanger"
394
395 msgid "Number of simultaneous players on each machine:"
396 msgstr ""
397
398 msgid "Gruppe"
399 msgstr ""
400
401 msgid "Self-selected"
402 msgstr "Selvvalgt"
403
404 msgid "Total"
405 msgstr "Total"
406
407 msgid "Rank"
408 msgstr "Rank"
409
410 msgid "S"
411 msgstr "S"
412
413 msgid "D"
414 msgstr "D"
415
416 msgid "B"
417 msgstr "B"
418
419 msgid "E"
420 msgstr "E"
421
422 msgid "C"
423 msgstr "C"
424
425 #, fuzzy
426 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
427 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
428
429 msgid "Single"
430 msgstr "Single"
431
432 msgid "Double"
433 msgstr "Double"
434
435 #, fuzzy
436 msgid "Sang"
437 msgstr "Sang"
438
439 msgid "Artist"
440 msgstr "Artist"
441
442 #, fuzzy
443 msgid "Fotratinger"
444 msgstr "Fotratinger"
445
446 msgid "Std.dev."
447 msgstr "Standardavvik"
448
449 msgid "av"
450 msgstr ""
451
452 msgid "Best scores"
453 msgstr "Beste scores"
454
455 msgid "registration"
456 msgstr "registrering"
457
458 msgid "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
459 msgstr "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
460
461 msgid "Please go back and try again."
462 msgstr "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
463
464 #~ msgid "Season"
465 #~ msgstr "Sesong"
466
467 #~ msgid "Place"
468 #~ msgstr "Sted"
469
470 #~ msgid "Machine"
471 #~ msgstr "Maskin"
472
473 #~ msgid "Scoring system"
474 #~ msgstr "Scoresystem"
475
476 #~ msgid "by"
477 #~ msgstr "av"