Lots of translation updates.
[ccbs] / html / templates / randomsongs.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2 <div>
3   <p><_>For øyeblikket er</_> <strong>[% num_used %]</strong> <_>sanger satt som
4     brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake
5     til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny
6     gruppe.</_></p>
7
8   <form action="do-reset-randomsongs.pl" method="post">
9     <p><input type="submit" value="Nullstill sangvelger" /></p>
10   </form>
11 </div>