cce163ae4b92e2f8b5b04c24bb2acc30e7462428
[ccbs] / html / templates / set-active-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2 <h2>Sett aktiv turnering</h2>
3
4 <div>
5   <p>Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken storskjermen
6     skal vise informasjon fra.</p>
7
8 <form method="post" action="do-set-active-tournament.pl">
9   <p>
10     <select name="tournament">
11 [% IF active_tournament == -1 %]
12       <option value="-1" selected="selected"> </option>
13 [% ELSE %]
14       <option value="-1"> </option>
15 [% END %]
16 [% FOR t = tournaments %]
17 [% IF t.tournament == selected_tournament %]
18       <option value="[% t.tournament %]" selected="selected">[% t.tournamentname %]</option>
19 [% ELSE %]
20       <option value="[% t.tournament %]">[% t.tournamentname %]</option>
21 [% END %]
22 [% END %]
23     </select>
24     <input type="submit" value="Velg" />
25   </p>
26 </form>
27
28 </div>