Split chosen songs into two table cells.
[ccbs] / html / templates / show-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2   <h2>Generelle fakta</h2>
3
4   <div>
5     <ul>
6       <li>Sesong: [% tournament.seasonname %]</li>
7       <li>Land: [% tournament.countryname %]</li>
8       <li>Sted: [% tournament.location %]</li>
9       <li>Dato: [% tournament.date %]</li>
10       <li>Maskin: [% tournament.machinename %]</li>
11       <li>Scoresystem: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
12     </ul>
13   </div>
14
15   <h2>Start ny runde</h2>
16
17   <div>
18     <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> runder,
19       hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
20       om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
21       før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
22
23     <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
24       neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
25
26     <form method="post" action="do-start-round.pl">
27       <table>
28         <tr>
29           <th>Antall grupper</th>
30           <td><input name="numgroups" />
31         </tr>
32         <tr>
33           <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
34           <td><input name="numqual" />
35         </tr>
36         <tr>
37           <th>Antall tilfeldige sanger</th>
38           <td><input name="numrandom" />
39         </tr>
40         <tr>
41           <th>Antall selvvalgte sanger</th>
42           <td><input name="numchosen" />
43         </tr>
44         <tr>
45           <th colspan="2">
46             <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
47             <input type="hidden" name="round" value="[% num_rounds + 1 %]" />
48             <input type="submit" value="Start neste runde" />
49           </th>
50         </tr>
51       </table>
52     </form>
53   </div>
54
55 [% IF num_rankings > 0 %]
56   <h2>Rankingliste</h2>
57
58   <div>
59     <ul>
60 [% FOR r = rankings %]
61 [% IF r.points == -1 %]
62       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %]</li>
63 [% ELSE %]
64       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %], med [% r.points %] poeng.</li>
65 [% END %]
66 [% END %]
67     </ul>
68   </div>
69 [% END %]
70
71 [% FOR r = rounds %]
72   <h2>Runde [% r.round %]</h2>
73
74   <div>
75
76 [% FOR p = r.parallels %]
77   <table class="scores">
78     <tr>
79 [% IF p.parallel == 0 %]
80       <th></th>
81 [% ELSE %]
82       <th>Gruppe [% p.parallel %]</th>
83 [% END %]
84 [% FOR s = p.songs %]
85 [% IF s == '' %]
86       <th colspan="2">Selvvalgt</th>
87 [% ELSE %]
88       <th>[% s %]</th>
89 [% END %]
90 [% END %]
91 [% IF p.num_songs > 1 %]
92       <th>Total</th>
93 [% END %]      
94     </tr>
95     
96 [% FOR pl = p.players %]
97     <tr>
98       <th>[% pl.nick %]</th>
99 [% FOR s = pl.songs %]
100       <td>[% s.score %]</td>
101 [% IF s.chosen %]
102       <td>[% s.title %]</td>
103 [% END %]
104 [% END %]
105 [% IF p.num_songs > 1 %]
106      <td>[% pl.total %]</td>
107 [% END %]      
108     </tr>
109 [% END %]
110   </table>
111 [% END %]
112
113   </div>
114 [% END %]