]> git.sesse.net Git - ccbs/blob - html/templates/show-tournament.tmpl
Use/support <_> and </_>.
[ccbs] / html / templates / show-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2   <h2>Generelle fakta</h2>
3
4   <div>
5     <ul>
6       <li><_>Sesong</_>: [% tournament.seasonname %]</li>
7       <li><_>Land</_>: [% tournament.countryname %]</li>
8       <li><_>Sted</_>: [% tournament.location %]</li>
9       <li><_>Dato</_>: [% tournament.date %]</li>
10       <li><_>Maskin</_>: [% tournament.machinename %]</li>
11       <li><_>Scoresystem</_>: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
12     </ul>
13   </div>
14
15 [% IF closing_valid && !public %]
16   <h2>Start ny runde</h2>
17
18   <div>
19     <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> fulle runder,
20       hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
21       om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
22       før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
23
24     <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
25       neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
26
27     <form method="post" action="do-start-round.pl">
28       <table>
29         <tr>
30           <th>Antall grupper</th>
31           <td><input name="numgroups" /></td>
32         </tr>
33         <tr>
34           <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
35           <td><input name="numqual" /></td>
36         </tr>
37         <tr>
38           <th>Antall tilfeldige sanger</th>
39           <td><input name="numrandom" /></td>
40         </tr>
41         <tr>
42           <th>Antall selvvalgte sanger</th>
43           <td><input name="numchosen" /></td>
44         </tr>
45         <tr>
46           <th colspan="2">
47             <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
48             <input type="hidden" name="round" value="[% num_rounds + 1 %]" />
49             <input type="submit" value="Start neste runde" />
50           </th>
51         </tr>
52       </table>
53     </form>
54   </div>
55 [% END %]
56   
57 [% IF finishing_valid && !public %]
58   <h2>Avslutt turnering</h2>
59
60   <div>
61     <p>Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du ønsker
62       det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet turneringen vil rankinglister
63       genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. turneringen er permanent
64       avsluttet).</p>
65
66     <form method="post" action="do-finish-tournament.pl">
67       <p>
68         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
69         <input type="submit" value="Avslutt turneringen" />
70       </p>
71     </form>
72   </div>
73 [% END %]
74
75 [% IF num_rankings > 0 %]
76   <h2>Rankingliste</h2>
77
78   <div>
79     <ul>
80 [% FOR r = rankings %]
81 [% IF r.points == -1 %]
82       <li>[% r.ranking %]. plass: <a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a></li>
83 [% ELSE %]
84       <li>[% r.ranking %]. plass: <a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a>, med [% r.points %] poeng.</li>
85 [% END %]
86 [% END %]
87     </ul>
88   </div>
89 [% END %]
90
91 [% FOR r = rounds %]
92 [% IF r.locked || !public %]
93   <h2><a name="round[% r.round %]">Runde [% r.round %]</a></h2>
94
95   <div>
96
97   [% FOR p = r.parallels %]
98     [% IF bigscreen && !public %]
99   <form method="post" action="do-set-active-round.pl">
100     <p>
101       <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
102       <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
103       <input type="hidden" name="parallel" value="[% p.parallel %]" />
104       [% IF p.bigscreen %]
105       <input type="hidden" name="show" value="false" />
106       <input type="submit" value="Fjern fra storskjerm" />
107       [% ELSE %]
108       <input type="hidden" name="show" value="true" />
109       <input type="submit" value="Vis på storskjerm" />
110       Antall maskiner: <input name="nummachines" value="1" size="1" />
111       Antall spillere samtidig på hver maskin: <input name="playerspermachine" value="1" size="1" />
112       [% END %]
113     </p>
114   </form>
115     [% END %]
116   
117   <form method="post" action="do-edit-scores.pl">
118   <table class="scores">
119     <tr>
120     [% IF p.parallel == 0 %]
121       <th>
122         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
123         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
124         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
125       </th>
126     [% ELSE %]
127       <th>
128         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
129         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
130         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
131         Gruppe [% p.parallel %]
132       </th>
133     [% END %]
134     [% FOR s = p.songs %]
135       [% IF s.song == -1 %]
136       <th colspan="4">Selvvalgt</th>
137       [% ELSE %]
138       <th colspan="3"><a href="song.pl?id=[% s.song %]">[% s.title %]</a></th>
139       [% END %]
140     [% END %]
141     [% IF p.num_songs > 1 %]
142       <th>Total</th>
143     [% END %]      
144       <th>Rank</th>
145     [% IF !r.locked %]
146       <th></th>
147     [% END %]      
148     </tr>
149     
150     [% FOR pl = p.players %]
151       [% IF r.locked %]
152     <tr>
153       <th>
154         <a href="player.pl?id=[% pl.player %]">[% pl.nick %]</a>
155       </th>
156         [% FOR s = pl.songs %]
157       <td class="score">[% s.score %]</td>
158       <td class="playmode">[% s.playmode %]</td>
159       <td class="difficulty">[% s.difficulty %]</td>
160           [% IF s.chosen %]
161       <td><a href="song.pl?id=[% s.song %]">[% s.title %]</a></td>
162           [% END %]
163         [% END %]
164         [% IF p.num_songs > 1 %]
165      <td>[% pl.total %]</td>
166         [% END %]  
167 [% IF pl.best_rank == pl.worst_rank %]
168      <td>[% pl.best_rank %]
169 [% ELSE %]     
170      <td>[% pl.best_rank %]-[% pl.worst_rank %]</td>
171 [% END %]     
172     </tr>
173       [% ELSE %]
174     <tr>
175       <th><a href="player.pl?id=[% pl.player %]">[% pl.nick %]</a></th>
176         [% FOR s = pl.songs %]
177       <td class="score">
178         <input type="hidden" name="old-score[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" />
179         <input name="score[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" size="5" />
180       </td>
181       <td class="playmode">
182         <input type="hidden" name="old-playmode[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.playmode %]" />
183         <select name="playmode[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
184           <option value=""> </option>
185          [% IF s.playmode == 'single' %]
186           <option value="single" selected="selected">S</option>
187          [% ELSE %]
188           <option value="single">S</option>
189          [% END %]
190          [% IF s.playmode == 'double' %]
191           <option value="double" selected="selected">D</option>
192          [% ELSE %]
193           <option value="double">D</option>
194          [% END %]
195         </select>
196       </td>
197       <td class="difficulty">
198 [% IF !s.chosen %]
199         <input type="hidden" name="song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.song %]" />
200 [% END %]       
201         <input type="hidden" name="old-difficulty[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.difficulty %]" />
202         <select name="difficulty[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
203           <option value=""> </option>
204          [% IF s.difficulty == 'beginner' %]
205           <option value="beginner" selected="selected">B</option>
206          [% ELSE %]
207           <option value="beginner">B</option>
208          [% END %]
209          [% IF s.difficulty == 'standard' %]
210           <option value="standard" selected="selected">S</option>
211          [% ELSE %]
212           <option value="standard">S</option>
213          [% END %]
214          [% IF s.difficulty == 'difficult' %]
215           <option value="difficult" selected="selected">D</option>
216          [% ELSE %]
217           <option value="difficult">D</option>
218          [% END %]
219          [% IF s.difficulty == 'expert' %]
220           <option value="expert" selected="selected">E</option>
221          [% ELSE %]
222           <option value="expert">E</option>
223          [% END %]
224          [% IF s.difficulty == 'challenge' %]
225           <option value="challenge" selected="selected">C</option>
226          [% ELSE %]
227           <option value="challenge">C</option>
228          [% END %]
229         </select>
230       </td>
231           [% IF s.chosen %]
232       <td>
233         <input type="hidden" name="old-song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.song %]" />
234         <select name="song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
235           <option value=""> </option>
236             [% FOR ss = songs %]
237               [% IF s.song == ss.song %]
238           <option value="[% ss.song %]" selected="selected">[% ss.title %]</option>
239               [% ELSE %]          
240           <option value="[% ss.song %]">[% ss.title %]</option>
241               [% END %]   
242             [% END %]
243         </select>
244       </td>
245           [% END %]
246         [% END %]
247         [% IF p.num_songs > 1 %]
248      <td>[% pl.total %]</td>
249         [% END %]
250      <td>[% pl.rank %]</td>
251      <td><input type="submit" value="Oppdater" /></td>
252     </tr>
253       [% END %]
254     [% END %]
255   </table>
256   </form> 
257   [% END %]
258
259   </div>
260 [% END %]
261 [% END %]