Don't show the "start next round" form until we can actually do so.
[ccbs] / html / templates / show-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2   <h2>Generelle fakta</h2>
3
4   <div>
5     <ul>
6       <li>Sesong: [% tournament.seasonname %]</li>
7       <li>Land: [% tournament.countryname %]</li>
8       <li>Sted: [% tournament.location %]</li>
9       <li>Dato: [% tournament.date %]</li>
10       <li>Maskin: [% tournament.machinename %]</li>
11       <li>Scoresystem: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
12     </ul>
13   </div>
14
15 [% IF closing_valid %]
16   <h2>Start ny runde</h2>
17
18   <div>
19     <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> runder,
20       hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
21       om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
22       før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
23
24     <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
25       neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
26
27     <form method="post" action="do-start-round.pl">
28       <table>
29         <tr>
30           <th>Antall grupper</th>
31           <td><input name="numgroups" /></td>
32         </tr>
33         <tr>
34           <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
35           <td><input name="numqual" /></td>
36         </tr>
37         <tr>
38           <th>Antall tilfeldige sanger</th>
39           <td><input name="numrandom" /></td>
40         </tr>
41         <tr>
42           <th>Antall selvvalgte sanger</th>
43           <td><input name="numchosen" /></td>
44         </tr>
45         <tr>
46           <th colspan="2">
47             <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
48             <input type="hidden" name="round" value="[% num_rounds + 1 %]" />
49             <input type="submit" value="Start neste runde" />
50           </th>
51         </tr>
52       </table>
53     </form>
54   </div>
55 [% END %]
56
57 [% IF num_rankings > 0 %]
58   <h2>Rankingliste</h2>
59
60   <div>
61     <ul>
62 [% FOR r = rankings %]
63 [% IF r.points == -1 %]
64       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %]</li>
65 [% ELSE %]
66       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %], med [% r.points %] poeng.</li>
67 [% END %]
68 [% END %]
69     </ul>
70   </div>
71 [% END %]
72
73 [% FOR r = rounds %]
74   <h2>Runde [% r.round %]</h2>
75
76   <div>
77
78   [% FOR p = r.parallels %]
79   <form method="post" action="do-edit-scores.pl">
80   <table class="scores">
81     <tr>
82     [% IF p.parallel == 0 %]
83       <th>
84         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
85         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
86         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
87       </th>
88     [% ELSE %]
89       <th>
90         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
91         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
92         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
93         Gruppe [% p.parallel %]
94       </th>
95     [% END %]
96     [% FOR s = p.songs %]
97       [% IF s == '' %]
98       <th colspan="4">Selvvalgt</th>
99       [% ELSE %]
100       <th colspan="3">[% s %]</th>
101       [% END %]
102     [% END %]
103     [% IF p.num_songs > 1 %]
104       <th>Total</th>
105     [% END %]      
106     [% IF !r.locked %]
107       <th></th>
108     [% END %]      
109     </tr>
110     
111     [% FOR pl = p.players %]
112       [% IF r.locked %]
113     <tr>
114       <th>
115         [% pl.nick %]
116       </th>
117         [% FOR s = pl.songs %]
118       <td class="score">[% s.score %]</td>
119       <td class="playmode">[% s.playmode %]</td>
120       <td class="difficulty">[% s.difficulty %]</td>
121           [% IF s.chosen %]
122       <td>[% s.title %]</td>
123           [% END %]
124         [% END %]
125         [% IF p.num_songs > 1 %]
126      <td>[% pl.total %]</td>
127         [% END %]      
128     </tr>
129       [% ELSE %]
130     <tr>
131       <th>[% pl.nick %]</th>
132         [% FOR s = pl.songs %]
133       <td class="score">
134         <input type="hidden" name="old-score[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" />
135         <input name="score[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" size="5" />
136       </td>
137       <td class="playmode">
138         <input type="hidden" name="old-playmode[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.playmode %]" />
139         <select name="playmode[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
140           <option value=""> </option>
141          [% IF s.playmode == 'single' %]
142           <option value="single" selected="selected">S</option>
143          [% ELSE %]
144           <option value="single">S</option>
145          [% END %]
146          [% IF s.playmode == 'double' %]
147           <option value="double" selected="selected">D</option>
148          [% ELSE %]
149           <option value="double">D</option>
150          [% END %]
151         </select>
152       </td>
153       <td class="difficulty">
154         <input type="hidden" name="old-difficulty[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.difficulty %]" />
155         <select name="difficulty[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
156           <option value=""> </option>
157          [% IF s.difficulty == 'beginner' %]
158           <option value="beginner" selected="selected">B</option>
159          [% ELSE %]
160           <option value="beginner">B</option>
161          [% END %]
162          [% IF s.difficulty == 'standard' %]
163           <option value="standard" selected="selected">S</option>
164          [% ELSE %]
165           <option value="standard">S</option>
166          [% END %]
167          [% IF s.difficulty == 'difficult' %]
168           <option value="difficult" selected="selected">D</option>
169          [% ELSE %]
170           <option value="difficult">D</option>
171          [% END %]
172          [% IF s.difficulty == 'expert' %]
173           <option value="expert" selected="selected">E</option>
174          [% ELSE %]
175           <option value="expert">E</option>
176          [% END %]
177          [% IF s.difficulty == 'challenge' %]
178           <option value="challenge" selected="selected">C</option>
179          [% ELSE %]
180           <option value="challenge">C</option>
181          [% END %]
182         </select>
183       </td>
184           [% IF s.chosen %]
185       <td>
186         <input type="hidden" name="old-song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% ss.song %]" />
187         <select name="song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
188           <option value=""> </option>
189             [% FOR ss = songs %]
190               [% IF s.song == ss.song %]
191           <option value="[% ss.song %]" selected="selected">[% ss.title %]</option>
192               [% ELSE %]          
193           <option value="[% ss.song %]">[% ss.title %]</option>
194               [% END %]   
195             [% END %]
196         </select>
197       </td>
198           [% END %]
199         [% END %]
200         [% IF p.num_songs > 1 %]
201      <td>[% pl.total %]</td>
202         [% END %]
203      <td><input type="submit" value="Oppdater" /></td>
204     </tr>
205       [% END %]
206     [% END %]
207   </table>
208   </form> 
209   [% END %]
210
211   </div>
212 [% END %]