Switch to English as a default language, and make a matching nb_NO.po instead.
authorSteinar H. Gunderson <sesse@samfundet.no>
Sun, 17 Jul 2005 12:47:09 +0000 (12:47 +0000)
committerSteinar H. Gunderson <sesse@samfundet.no>
Sun, 17 Jul 2005 12:47:09 +0000 (12:47 +0000)
19 files changed:
html/po/en_DK.po [deleted file]
html/po/nb_NO.po [new file with mode: 0644]
html/po/templates.pot
html/templates/add-tournament.tmpl
html/templates/do-add-tournament.tmpl
html/templates/error.tmpl
html/templates/index.tmpl
html/templates/main.tmpl
html/templates/player.tmpl
html/templates/players.tmpl
html/templates/randomsongs.tmpl
html/templates/registration.tmpl
html/templates/set-active-tournament.tmpl
html/templates/shorttitles.tmpl
html/templates/show-tournament.tmpl
html/templates/song.tmpl
html/templates/songs.tmpl
html/templates/tournaments.tmpl
html/templates/user-error.tmpl

diff --git a/html/po/en_DK.po b/html/po/en_DK.po
deleted file mode 100644 (file)
index 4c97c75..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,403 +0,0 @@
-# #-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/add-tournament.tmpl
-# #-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/do-add-tournament.tmpl
-# #-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/error.tmpl
-# #-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/index.tmpl
-# #-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/players.tmpl
-# #-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/player.tmpl
-# #-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/randomsongs.tmpl
-# #-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/registration.tmpl
-# #-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/set-active-tournament.tmpl
-# #-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/shorttitles.tmpl
-# #-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/show-tournament.tmpl
-# #-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/songratings.tmpl
-# #-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/songs.tmpl
-# #-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/song.tmpl
-# #-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
-# #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
-# ccbs template file for templates/user-error.tmpl
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
-"Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
-"Language-Team: English <en@translate.freefriends.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-msgid "Sesong:"
-msgstr "Season:"
-
-msgid "Navn:"
-msgstr "Name:"
-
-msgid "<input name=\"name\" />"
-msgstr "<input name=\"name\" />"
-
-msgid "Land:"
-msgstr "Country:"
-
-msgid "Sted:"
-msgstr "Place:"
-
-msgid "<input name=\"place\" />"
-msgstr "<input name=\"place\" />"
-
-msgid "Dato:"
-msgstr "Date:"
-
-msgid "<input name=\"date\" />"
-msgstr "<input name=\"date\" />"
-
-msgid "Maskin:"
-msgstr "Machine:"
-
-msgid "Scoresystem:"
-msgstr "Scoring system:"
-
-msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
-msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Add\" />"
-
-msgid "Turneringen er lagt til."
-msgstr "The tournament has been added."
-
-msgid ""
-"Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
-"  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
-"  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
-msgstr ""
-"Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
-"  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
-"  as possible, with a message telling what you did and what error you got."
-
-msgid "Teknisk informasjon"
-msgstr "Technical information"
-
-msgid ""
-"Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
-"    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
-msgstr ""
-"Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
-"   Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
-"   below."
-
-msgid "Hovedmeny"
-msgstr "Main menu"
-
-msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
-msgstr "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
-
-msgid "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
-msgstr "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
-
-msgid "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
-msgstr "<a href=\"songs.pl\">Songs</a>"
-
-msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
-msgstr "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
-
-msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
-msgstr "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
-
-msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
-msgstr "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
-
-msgid "Storskjerm"
-msgstr "Bigscreen"
-
-msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
-msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
-
-msgid "Forside"
-msgstr "Front page"
-
-msgid "Turneringer"
-msgstr "Tournaments"
-
-msgid "Sangvelger"
-msgstr "Song selector"
-
-msgid "Nick"
-msgstr "Nick"
-
-msgid "Land"
-msgstr "Country"
-
-msgid "Klubb"
-msgstr "Club"
-
-msgid "Sanger spilt"
-msgstr "Songs played"
-
-msgid "Forskjellige spilt"
-msgstr "Different played"
-
-msgid "Rekord"
-msgstr "High score"
-
-msgid "Gjennomsnitt"
-msgstr "Average"
-
-msgid "Generelle fakta"
-msgstr "General facts"
-
-msgid "Nick:"
-msgstr "Nick:"
-
-msgid "Klubb:"
-msgstr "Club:"
-
-msgid "Rediger spiller"
-msgstr "Edit player"
-
-msgid ""
-"\n"
-"\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
-"\t  "
-msgstr ""
-"\n"
-"\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
-"\t  "
-
-msgid "Beste sanger"
-msgstr "Best songs"
-
-msgid "Sang"
-msgstr "Song"
-
-msgid "Poengsum"
-msgstr "Score"
-
-msgid "Arrangement"
-msgstr "Occasion"
-
-msgid "Alle sanger"
-msgstr "All songs"
-
-msgid "For øyeblikket er"
-msgstr "At the moment, "
-
-msgid ""
-"sanger satt som\n"
-"    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
-"    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
-"    gruppe."
-msgstr ""
-"songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
-"it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
-"create a new group."
-
-msgid "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
-msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
-
-msgid "Påmelding"
-msgstr "Registration"
-
-msgid "Spiller"
-msgstr "Player"
-
-msgid "Betalt"
-msgstr "Paid"
-
-msgid ""
-"\n"
-"        <select name=\"paid\">\n"
-"\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
-"\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
-"\t</select>\n"
-"      "
-msgstr ""
-"\n"
-"        <select name=\"paid\">\n"
-"\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
-"\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
-"\t</select>\n"
-"      "
-
-msgid "Registrering av ny spiller"
-msgstr "Register a new player"
-
-msgid "<input name=\"nick\" />"
-msgstr "<input name=\"nick\" />"
-
-msgid "Påmeldte"
-msgstr "Registered"
-
-msgid "betalt"
-msgstr "paid"
-
-msgid "ikke betalt"
-msgstr "not paid"
-
-msgid "Sett som ikke betalt"
-msgstr "Set as not paid"
-
-msgid "Sett som betalt"
-msgstr "Set as paid"
-
-msgid "Fjern"
-msgstr "Remove"
-
-msgid "Editer spiller"
-msgstr "Edit player"
-
-msgid "Sett aktiv turnering"
-msgstr "Set active tournament"
-
-msgid ""
-"Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
-"storskjermen\n"
-"    skal vise informasjon fra."
-msgstr ""
-"This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
-"is to show information from)."
-
-msgid "Kort tittel"
-msgstr "Short title"
-
-msgid ""
-"\n"
-"\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
-"\t  "
-msgstr ""
-"\n"
-"\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
-"\t  "
-
-msgid "Sesong"
-msgstr "Season"
-
-msgid "Sted"
-msgstr "Place"
-
-msgid "Dato"
-msgstr "Date"
-
-msgid "Maskin"
-msgstr "Machine"
-
-msgid "Scoresystem"
-msgstr "Scoring system"
-
-msgid "Start ny runde"
-msgstr "Start new round"
-
-msgid "Antall grupper"
-msgstr "Number of groups"
-
-msgid "<input name=\"numgroups\" />"
-msgstr "<input name=\"numgroups\" />"
-
-msgid "Antall som går videre fra hver gruppe"
-msgstr "Number to advance from each group"
-
-msgid "<input name=\"numqual\" />"
-msgstr "<input name=\"numqual\" />"
-
-msgid "Antall tilfeldige sanger"
-msgstr "Number of random songs"
-
-msgid "<input name=\"numrandom\" />"
-msgstr "<input name=\"numrandom\" />"
-
-msgid "Antall selvvalgte sanger"
-msgstr "Number of self-selected songs"
-
-msgid "<input name=\"numchosen\" />"
-msgstr "<input name=\"numchosen\" />"
-
-msgid "Avslutt turnering"
-msgstr "End of tournament"
-
-msgid ""
-"Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
-"ønsker\n"
-"      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
-"turneringen vil rankinglister\n"
-"      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
-"turneringen er permanent\n"
-"      avsluttet)."
-msgstr ""
-"As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
-"tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, "
-"the\n"
-"ranking lists will be generated and the CC points will be handed out, and\n"
-"there's no way back (that is, the tournament is permanently ended)."
-
-msgid "Rankingliste"
-msgstr "Ranking list"
-
-msgid "Selvvalgt"
-msgstr "Self-selected"
-
-msgid "Total"
-msgstr "Total"
-
-msgid "Rank"
-msgstr "Rank"
-
-msgid "S"
-msgstr "S"
-
-msgid "D"
-msgstr "D"
-
-msgid "B"
-msgstr "B"
-
-msgid "E"
-msgstr "E"
-
-msgid "C"
-msgstr "C"
-
-msgid "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
-msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Update\" />"
-
-msgid "Single"
-msgstr "Single"
-
-msgid "Double"
-msgstr "Double"
-
-msgid "Artist"
-msgstr "Artist"
-
-msgid "Fotratinger"
-msgstr "Foot ratings"
-
-msgid "Standardavvik"
-msgstr "Std.dev."
-
-msgid "av"
-msgstr "by"
-
-msgid "Beste scores"
-msgstr "Best scores"
-
-msgid "registrering"
-msgstr "registration"
-
-msgid "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
-msgstr "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
-
-msgid "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
-msgstr "Please go back and try again."
diff --git a/html/po/nb_NO.po b/html/po/nb_NO.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d7f4de6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,477 @@
+# #-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/add-tournament.tmpl
+# #-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/do-add-tournament.tmpl
+# #-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/error.tmpl
+# #-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/index.tmpl
+# #-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/players.tmpl
+# #-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/player.tmpl
+# #-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/randomsongs.tmpl
+# #-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/registration.tmpl
+# #-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/set-active-tournament.tmpl
+# #-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/shorttitles.tmpl
+# #-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/show-tournament.tmpl
+# #-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/songratings.tmpl
+# #-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/songs.tmpl
+# #-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/song.tmpl
+# #-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
+# #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
+# ccbs template file for templates/user-error.tmpl
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-45-17 14:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
+"Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
+"Language-Team: Norwegian <no@translate.freefriends.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+msgid "Season:"
+msgstr "Sesong:"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "Navn:"
+
+msgid "<input name=\"name\" />"
+msgstr "<input name=\"name\" />"
+
+msgid "Country:"
+msgstr "Land:"
+
+msgid "Place:"
+msgstr "Sted:"
+
+msgid "<input name=\"place\" />"
+msgstr "<input name=\"place\" />"
+
+msgid "Date:"
+msgstr "Dato:"
+
+msgid "<input name=\"date\" />"
+msgstr "<input name=\"date\" />"
+
+msgid "Machine:"
+msgstr "Maskin:"
+
+msgid "Scoring system:"
+msgstr "Scoresystem:"
+
+#, fuzzy
+msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
+msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
+
+msgid "The tournament has been added."
+msgstr "Turneringen er lagt til."
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
+"  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
+"  as possible, with a message telling what you did and what error you got.\n"
+msgstr ""
+"Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
+"  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
+"  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
+
+msgid "Technical information"
+msgstr "Teknisk informasjon"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
+"    Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
+"    below.\n"
+"  "
+msgstr ""
+"Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
+"    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
+
+msgid "Main menu"
+msgstr "Hovedmeny"
+
+msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
+msgstr "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
+
+msgid "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
+msgstr "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
+
+#, fuzzy
+msgid "<a href=\"songs.pl\">Spillere</a>"
+msgstr "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
+
+msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
+msgstr "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
+
+msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
+msgstr "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
+
+msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
+msgstr "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
+
+msgid "Bigscreen"
+msgstr "Storskjerm"
+
+msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
+msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
+
+msgid "Front page"
+msgstr "Forside"
+
+msgid "Tournaments"
+msgstr "Turneringer"
+
+msgid "Song selector"
+msgstr "Sangvelger"
+
+msgid "Nick"
+msgstr "Nick"
+
+msgid "Country"
+msgstr "Land"
+
+msgid "Club"
+msgstr "Klubb"
+
+msgid "Songs played"
+msgstr "Sanger spilt"
+
+msgid "Different played"
+msgstr "Forskjellige spilt"
+
+msgid "High score"
+msgstr "Rekord"
+
+msgid "Average"
+msgstr "Gjennomsnitt"
+
+msgid "General facts"
+msgstr "Generelle fakta"
+
+msgid "Nick:"
+msgstr "Nick:"
+
+msgid "Club:"
+msgstr "Klubb:"
+
+msgid "Edit player"
+msgstr "Rediger spiller"
+
+msgid ""
+"\n"
+"\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
+"\t  "
+msgstr ""
+"\n"
+"\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
+"\t  "
+
+msgid "Best songs"
+msgstr "Beste sanger"
+
+msgid "Song"
+msgstr "Sang"
+
+msgid "Score"
+msgstr "Poengsum"
+
+msgid "Occasion"
+msgstr "Arrangement"
+
+msgid "All songs"
+msgstr "Alle sanger"
+
+msgid "At the moment,"
+msgstr "For øyeblikket er"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
+"  it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
+"  create a new group."
+msgstr ""
+"sanger satt som\n"
+"    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
+"    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
+"    gruppe."
+
+msgid "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
+msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
+
+msgid "Registration"
+msgstr "Påmelding"
+
+msgid "Player"
+msgstr "Spiller"
+
+msgid "Paid"
+msgstr "Betalt"
+
+msgid ""
+"\n"
+"        <select name=\"paid\">\n"
+"\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
+"\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
+"\t</select>\n"
+"      "
+msgstr ""
+"\n"
+"        <select name=\"paid\">\n"
+"\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
+"\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
+"\t</select>\n"
+"      "
+
+msgid "Register a new player"
+msgstr "Registrering av ny spiller"
+
+msgid "<input name=\"nick\" />"
+msgstr "<input name=\"nick\" />"
+
+msgid "Registered"
+msgstr "Påmeldte"
+
+msgid "paid"
+msgstr "betalt"
+
+msgid "not paid"
+msgstr "ikke betalt"
+
+msgid "Set as not paid"
+msgstr "Sett som ikke betalt"
+
+msgid "Set as paid"
+msgstr "Sett som betalt"
+
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
+
+msgid "Set active tournament"
+msgstr "Sett aktiv turnering"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
+"  is to show information from)."
+msgstr ""
+"Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
+"storskjermen\n"
+"    skal vise informasjon fra."
+
+#, fuzzy
+msgid "Select"
+msgstr "Selvvalgt"
+
+msgid "Short title"
+msgstr "Kort tittel"
+
+msgid ""
+"\n"
+"\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
+"\t  "
+msgstr ""
+"\n"
+"\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
+"\t  "
+
+#, fuzzy
+msgid "Generelle fakta"
+msgstr "Generelle fakta"
+
+msgid "Start new round"
+msgstr "Start ny runde"
+
+msgid "For øyeblikket har det vært avholdt"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"fulle runder,\n"
+"      hvilket vil si at du kan begynne runde"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny "
+"runde\n"
+"      før den forrige er gjort helt ferdig."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Det er"
+msgstr "Dato"
+
+msgid ""
+"mennesker som vil gå videre til\n"
+"      neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som "
+"du velger."
+msgstr ""
+
+msgid "Number of groups"
+msgstr "Antall grupper"
+
+msgid "<input name=\"numgroups\" />"
+msgstr "<input name=\"numgroups\" />"
+
+msgid "Number to advance from each group"
+msgstr "Antall som går videre fra hver gruppe"
+
+msgid "<input name=\"numqual\" />"
+msgstr "<input name=\"numqual\" />"
+
+msgid "Number of random songs"
+msgstr "Antall tilfeldige sanger"
+
+msgid "<input name=\"numrandom\" />"
+msgstr "<input name=\"numrandom\" />"
+
+msgid "Number of self-selected songs"
+msgstr "Antall selvvalgte sanger"
+
+msgid "<input name=\"numchosen\" />"
+msgstr "<input name=\"numchosen\" />"
+
+#, fuzzy
+msgid "Start next round"
+msgstr "Start ny runde"
+
+#, fuzzy
+msgid "End tournament"
+msgstr "Avslutt turnering"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
+"    tournament if you'd like to. Note that when you've ended the "
+"tournament, \n"
+"    the ranking lists will be generated and the CC points will be handed "
+"out, and\n"
+"    there's no way back (that is, the tournament is permanently ended).\n"
+"    "
+msgstr ""
+"Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
+"ønsker\n"
+"      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
+"turneringen vil rankinglister\n"
+"      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
+"turneringen er permanent\n"
+"      avsluttet)."
+
+#, fuzzy
+msgid "End the tournament"
+msgstr "Avslutt turnering"
+
+msgid "Ranking list"
+msgstr "Rankingliste"
+
+msgid "plass"
+msgstr ""
+
+msgid "med"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "poeng"
+msgstr "Sang"
+
+#, fuzzy
+msgid "Number of machines:"
+msgstr "Antall tilfeldige sanger"
+
+msgid "Number of simultaneous players on each machine:"
+msgstr ""
+
+msgid "Gruppe"
+msgstr ""
+
+msgid "Self-selected"
+msgstr "Selvvalgt"
+
+msgid "Total"
+msgstr "Total"
+
+msgid "Rank"
+msgstr "Rank"
+
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+msgid "B"
+msgstr "B"
+
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#, fuzzy
+msgid "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
+msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
+
+msgid "Single"
+msgstr "Single"
+
+msgid "Double"
+msgstr "Double"
+
+#, fuzzy
+msgid "Sang"
+msgstr "Sang"
+
+msgid "Artist"
+msgstr "Artist"
+
+#, fuzzy
+msgid "Fotratinger"
+msgstr "Fotratinger"
+
+msgid "Std.dev."
+msgstr "Standardavvik"
+
+msgid "av"
+msgstr ""
+
+msgid "Best scores"
+msgstr "Beste scores"
+
+msgid "registration"
+msgstr "registrering"
+
+msgid "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
+msgstr "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
+
+msgid "Please go back and try again."
+msgstr "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
+
+#~ msgid "Season"
+#~ msgstr "Sesong"
+
+#~ msgid "Place"
+#~ msgstr "Sted"
+
+#~ msgid "Machine"
+#~ msgstr "Maskin"
+
+#~ msgid "Scoring system"
+#~ msgstr "Scoresystem"
+
+#~ msgid "by"
+#~ msgstr "av"
index c446e64e0c0d43c15177d1044d54d3bf97460b4a..36aa6096aac8a630d5a2d5229dcf8ac03747502e 100644 (file)
 # ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
 # #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
 # ccbs template file for templates/user-error.tmpl
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"#-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
 "Project-Id-Version: ccbs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  main.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-17 14:01+0200\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#\n"
-"Project-Id-Version: ccbs\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-02-17 14:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-45-17 14:45+0200\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-msgid "Sesong:"
+msgid "Season:"
 msgstr ""
 
-msgid "Navn:"
+msgid "Name:"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"name\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Land:"
+msgid "Country:"
 msgstr ""
 
-msgid "Sted:"
+msgid "Place:"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"place\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Dato:"
+msgid "Date:"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"date\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Maskin:"
+msgid "Machine:"
 msgstr ""
 
-msgid "Scoresystem:"
+msgid "Scoring system:"
 msgstr ""
 
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Turneringen er lagt til."
+msgid "The tournament has been added."
 msgstr ""
 
 msgid ""
-"Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
-"  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
-"  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
+"Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
+"  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
+"  as possible, with a message telling what you did and what error you got.\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Teknisk informasjon"
+msgid "Technical information"
 msgstr ""
 
 msgid ""
-"Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
-"    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
+"Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
+"    Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
+"    below.\n"
+"  "
 msgstr ""
 
-msgid "Hovedmeny"
+msgid "Main menu"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
+msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
+msgid "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
+msgid "<a href=\"songs.pl\">Spillere</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
+msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
+msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
+msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "Storskjerm"
+msgid "Bigscreen"
 msgstr ""
 
-msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
+msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
 msgstr ""
 
-msgid "Forside"
+msgid "Front page"
 msgstr ""
 
-msgid "Turneringer"
+msgid "Tournaments"
 msgstr ""
 
-msgid "Sangvelger"
+msgid "Song selector"
 msgstr ""
 
 msgid "Nick"
 msgstr ""
 
-msgid "Land"
+msgid "Country"
 msgstr ""
 
-msgid "Klubb"
+msgid "Club"
 msgstr ""
 
-msgid "Sanger spilt"
+msgid "Songs played"
 msgstr ""
 
-msgid "Forskjellige spilt"
+msgid "Different played"
 msgstr ""
 
-msgid "Rekord"
+msgid "High score"
 msgstr ""
 
-msgid "Gjennomsnitt"
+msgid "Average"
 msgstr ""
 
-msgid "Generelle fakta"
+msgid "General facts"
 msgstr ""
 
 msgid "Nick:"
 msgstr ""
 
-msgid "Klubb:"
+msgid "Club:"
 msgstr ""
 
-msgid "Rediger spiller"
+msgid "Edit player"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "\n"
-"\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
+"\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
 "\t  "
 msgstr ""
 
-msgid "Beste sanger"
+msgid "Best songs"
 msgstr ""
 
-msgid "Sang"
+msgid "Song"
 msgstr ""
 
-msgid "Poengsum"
+msgid "Score"
 msgstr ""
 
-msgid "Arrangement"
+msgid "Occasion"
 msgstr ""
 
-msgid "Alle sanger"
+msgid "All songs"
 msgstr ""
 
-msgid "For øyeblikket er"
+msgid "At the moment,"
 msgstr ""
 
 msgid ""
-"sanger satt som\n"
-"    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
-"    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
-"    gruppe."
+"songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
+"  it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
+"  create a new group."
 msgstr ""
 
-msgid "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
+msgid "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Påmelding"
+msgid "Registration"
 msgstr ""
 
-msgid "Spiller"
+msgid "Player"
 msgstr ""
 
-msgid "Betalt"
+msgid "Paid"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "\n"
 "        <select name=\"paid\">\n"
-"\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
-"\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
+"\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
+"\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
 "\t</select>\n"
 "      "
 msgstr ""
 
-msgid "Registrering av ny spiller"
+msgid "Register a new player"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"nick\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Påmeldte"
+msgid "Registered"
 msgstr ""
 
-msgid "betalt"
+msgid "paid"
 msgstr ""
 
-msgid "ikke betalt"
+msgid "not paid"
 msgstr ""
 
-msgid "Sett som ikke betalt"
+msgid "Set as not paid"
 msgstr ""
 
-msgid "Sett som betalt"
+msgid "Set as paid"
 msgstr ""
 
-msgid "Fjern"
+msgid "Remove"
 msgstr ""
 
-msgid "Editer spiller"
+msgid "Set active tournament"
 msgstr ""
 
-msgid "Sett aktiv turnering"
+msgid ""
+"This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
+"  is to show information from)."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
-"storskjermen\n"
-"    skal vise informasjon fra."
+msgid "Select"
 msgstr ""
 
-msgid "Kort tittel"
+msgid "Short title"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "\n"
-"\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
+"\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
 "\t  "
 msgstr ""
 
-msgid "Sesong"
+msgid "Generelle fakta"
 msgstr ""
 
-msgid "Sted"
+msgid "Start new round"
 msgstr ""
 
-msgid "Dato"
+msgid "For øyeblikket har det vært avholdt"
 msgstr ""
 
-msgid "Maskin"
+msgid ""
+"fulle runder,\n"
+"      hvilket vil si at du kan begynne runde"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny "
+"runde\n"
+"      før den forrige er gjort helt ferdig."
 msgstr ""
 
-msgid "Scoresystem"
+msgid "Det er"
 msgstr ""
 
-msgid "Start ny runde"
+msgid ""
+"mennesker som vil gå videre til\n"
+"      neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som "
+"du velger."
 msgstr ""
 
-msgid "Antall grupper"
+msgid "Number of groups"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"numgroups\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Antall som går videre fra hver gruppe"
+msgid "Number to advance from each group"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"numqual\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Antall tilfeldige sanger"
+msgid "Number of random songs"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"numrandom\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Antall selvvalgte sanger"
+msgid "Number of self-selected songs"
 msgstr ""
 
 msgid "<input name=\"numchosen\" />"
 msgstr ""
 
-msgid "Avslutt turnering"
+msgid "Start next round"
+msgstr ""
+
+msgid "End tournament"
 msgstr ""
 
 msgid ""
-"Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
-"ønsker\n"
-"      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
-"turneringen vil rankinglister\n"
-"      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
-"turneringen er permanent\n"
-"      avsluttet)."
+"As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
+"    tournament if you'd like to. Note that when you've ended the "
+"tournament, \n"
+"    the ranking lists will be generated and the CC points will be handed "
+"out, and\n"
+"    there's no way back (that is, the tournament is permanently ended).\n"
+"    "
+msgstr ""
+
+msgid "End the tournament"
+msgstr ""
+
+msgid "Ranking list"
 msgstr ""
 
-msgid "Rankingliste"
+msgid "plass"
 msgstr ""
 
-msgid "Selvvalgt"
+msgid "med"
+msgstr ""
+
+msgid "poeng"
+msgstr ""
+
+msgid "Number of machines:"
+msgstr ""
+
+msgid "Number of simultaneous players on each machine:"
+msgstr ""
+
+msgid "Gruppe"
+msgstr ""
+
+msgid "Self-selected"
 msgstr ""
 
 msgid "Total"
@@ -462,26 +383,29 @@ msgstr ""
 msgid "Double"
 msgstr ""
 
+msgid "Sang"
+msgstr ""
+
 msgid "Artist"
 msgstr ""
 
 msgid "Fotratinger"
 msgstr ""
 
-msgid "Standardavvik"
+msgid "Std.dev."
 msgstr ""
 
 msgid "av"
 msgstr ""
 
-msgid "Beste scores"
+msgid "Best scores"
 msgstr ""
 
-msgid "registrering"
+msgid "registration"
 msgstr ""
 
-msgid "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
+msgid "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
 msgstr ""
 
-msgid "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
+msgid "Please go back and try again."
 msgstr ""
index 832167ca6cf733d9384640b7f7140eed3130e741..bf6db09f4c9163d9605ad615acd4316b1bffa220 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 <form action="do-add-tournament.pl" method="post">
   <table>
     <tr>
-      <th>Sesong:</th>
+      <th>Season:</th>
       <td>
         <select name="season">
 [% FOR season = seasons %]
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Navn:</th>
+      <th>Name:</th>
       <td><input name="name" /></td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Land:</th>
+      <th>Country:</th>
       <td>
         <select name="country">
 [% FOR country = countries %]
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Sted:</th>
+      <th>Place:</th>
       <td><input name="place" /></td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Dato:</th>
+      <th>Date:</th>
       <td><input name="date" /></td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Maskin:</th>
+      <th>Machine:</th>
       <td>
         <select name="machine">
 [% FOR machine = machines %]
@@ -45,7 +45,7 @@
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Scoresystem:</th>
+      <th>Scoring system:</th>
       <td>
         <select name="scoringsystem">
 [% FOR scoringsystem = scoringsystems %]
index 35d242ce57db06db3fdfe39e7e6fa2a75f7f2a6e..21be8545cb750c7d091736491581ab635b52c46e 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
 <div>
-  <p>Turneringen er lagt til.</p>
+  <p>The tournament has been added.</p>
 </div>
index 1a827356cb23c4d3505300023509972ba42b55b4..6716652e090fac81f397d2ee9a7a1eeb507c9e87 100644 (file)
@@ -1,11 +1,12 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
 <div>
-<p>Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en
-  <a href="mailto:sgunderson@bigfoot.com">administrator</a> så fort
-  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk.</p>
+<p>Sorry, there was an internal error. Please tell an
+  <a href="mailto:sgunderson@bigfoot.com">administrator</a> as quickly
+  as possible, with a message telling what you did and what error you got.
+</p>
 </div>
 
-<h2>Teknisk informasjon</h2>
+<h2>Technical information</h2>
 
 <div>
 <pre>[% message %]</pre>
index 9080821e866e57f4aacc1758db1d1f1734b7dd9b..1a5bf523d1d71d836d2544b3973b15b2bf649210 100644 (file)
@@ -1,30 +1,32 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
 <div>
-  <p>Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor
-    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)</p>
+  <p>Welcome to the web part our score and tournament system.
+    Select whatever you are interested in information for from the menu
+    below.
+  </p>
 </div>
 
-<h2>Hovedmeny</h2>
+<h2>Main menu</h2>
 
 <div>
   <ul>
-    <li><a href="tournaments.pl">Turneringer</a></li>
-    <li><a href="players.pl">Spillere</a></li>
-    <li><a href="songs.pl">Sanger</a></li>
+    <li><a href="tournaments.pl">Tournaments</a></li>
+    <li><a href="players.pl">Players</a></li>
+    <li><a href="songs.pl">Spillere</a></li>
 [% IF !public %]
-    <li><a href="add-tournament.pl">Legg til turnering</a></li>
-    <li><a href="randomsongs.pl">Sangvelger</a></li>
-    <li><a href="shorttitles.pl">Korte titler</a></li>
+    <li><a href="add-tournament.pl">Add tournament</a></li>
+    <li><a href="randomsongs.pl">Song selector</a></li>
+    <li><a href="shorttitles.pl">Short titles</a></li>
 [% END %]
   </ul>
 </div>
 
 [% IF !public %]
-<h2>Storskjerm</h2>
+<h2>Bigscreen</h2>
 
 <div>
   <ul>
-    <li><a href="set-active-tournament.pl">Sett aktiv turnering</a></li>
+    <li><a href="set-active-tournament.pl">Set active tournament</a></li>
   </ul>
 </div>
 [% END %]
index 53bb192b84e5c6d4edf0f307df0d66c62d63520c..e785245cbb0b7d02fa70186d5a74bf7fd6e0c87f 100644 (file)
     <h1>[% title %]</h1>
 
     <p>
-      <a href="index.pl"><_>Forside</_></a>
-      | <a href="tournaments.pl"><_>Turneringer</_></a>
+      <a href="index.pl"><_>Front page</_></a>
+      | <a href="tournaments.pl"><_>Tournaments</_></a>
 [% IF !public %]
-      | <a href="randomsongs.pl"><_>Sangvelger</_></a>
+      | <a href="randomsongs.pl"><_>Song selector</_></a>
 [% END %]
     </p>
 
index 35945ccdd88eef63477365a7f3610c34d00ca965..a5a447d1a1e78f8b6d934e026c4f149a47c7c13e 100644 (file)
@@ -1,18 +1,18 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
-  <h2>Generelle fakta</h2>
+  <h2>General facts</h2>
 
   <div>
     <ul>
       <li><_>Nick:</_> [% player.nick %]</li>
-      <li><_>Land:</_> [% player.countryname %]</li>
+      <li><_>Country:</_> [% player.countryname %]</li>
 [% IF player.clubname != '' %]
-      <li><_>Klubb:</_> [% player.clubname %]</li>
+      <li><_>Club:</_> [% player.clubname %]</li>
 [% END %]      
     </ul>
   </div>
 
 [% IF !public %]
-  <h2>Rediger spiller</h2>
+  <h2>Edit player</h2>
 
   <div>
     <form method="post" action="do-edit-player.pl">
@@ -23,7 +23,7 @@
           <td><input name="nick" value="[% player.nick %]" /></td>
        </tr>
         <tr>
-          <th>Land</th>
+          <th>Country</th>
           <td>
             <select name="country">
 [% FOR c = countries %]
@@ -37,7 +37,7 @@
           </td>
         </tr>
         <tr>
-          <th>Klubb</th>
+          <th>Club</th>
           <td>
             <select name="club">
               <option value="-1"></option>
@@ -53,7 +53,7 @@
         </tr>
         <tr>
           <th colspan="2">
-           <input type="submit" value="Rediger" />
+           <input type="submit" value="Edit" />
          </th>
        </tr>
       </table>
   </div>
 [% END %]
 
-  <h2>Beste sanger</h2>
+  <h2>Best songs</h2>
 
   <div>
     <table class="scores">
       <tr>
         <th></th>
-        <th>Sang</th>
-        <th>Poengsum</th>
-        <th>Arrangement</th>
+        <th>Song</th>
+        <th>Score</th>
+        <th>Occasion</th>
       </tr>
 
 [% SET rowno = 1 %]
@@ -85,7 +85,7 @@
     </table>
   </div>
 
-  <h2>Alle sanger</h2>
+  <h2>All songs</h2>
   
   <div>
     <table class="scores">
index 1c86a4eadc96e5137a90a40315754fff1f95ecc1..d608bb5ccda4fdf0c681adc313be7e8f1361a02d 100644 (file)
@@ -4,13 +4,13 @@
     <table>
       <tr>
         <th>Nick</th>
-        <th>Land</th>
-        <th>Klubb</th>
-        <th>Turneringer</th>
-        <th>Sanger spilt</th>
-        <th>Forskjellige spilt</th>
-        <th>Rekord</th>
-        <th>Gjennomsnitt</th>
+        <th>Country</th>
+        <th>Club</th>
+        <th>Tournaments</th>
+        <th>Songs played</th>
+        <th>Different played</th>
+        <th>High score</th>
+        <th>Average</th>
       </tr>
 [% FOR p = players %]
       <tr>
index c21004ec440b9cdc0df94257c880d9c11fba186c..b357928af9dc32508177a1983bc21eae8593fc90 100755 (executable)
@@ -1,11 +1,10 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
 <div>
-  <p><_>For øyeblikket er</_> <strong>[% num_used %]</strong> <_>sanger satt som
-    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake
-    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny
-    gruppe.</_></p>
+  <p><_>At the moment,</_> <strong>[% num_used %]</strong> <_>songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,
+  it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you
+  create a new group.</_></p>
 
   <form action="do-reset-randomsongs.pl" method="post">
-    <p><input type="submit" value="Nullstill sangvelger" /></p>
+    <p><input type="submit" value="Reset song selector" /></p>
   </form>
 </div>
index a211cfc06fd79aac23172aa6fcacfd1dc2a8f86a..e457f268c48a5c500ee342c6ab8c8224f63392ce 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
-<h2>Påmelding</h2>
+<h2>Registration</h2>
 
 <div>
 <form method="post" action="do-registration.pl">
   <table>
     <tr>
-      <th>Spiller</th>
+      <th>Player</th>
       <td>
         <select name="player">
 [% FOR a = available %]
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Betalt</th>
+      <th>Paid</th>
       <td>
         <select name="paid">
-         <option value="f">Nei</option>
-         <option value="t">Ja</option>
+         <option value="f">No</option>
+         <option value="t">Yes</option>
        </select>
       </td>
     </tr>
     <tr>
       <th colspan="2">
         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
-        <input type="submit" value="Legg til" />
+        <input type="submit" value="Add" />
       </th>
     </tr>
   </table>
 </form>
 </div>
 
-<h2>Registrering av ny spiller</h2>
+<h2>Register a new player</h2>
 
 <div>
 <form method="post" action="do-add-player.pl">
@@ -47,7 +47,7 @@
       <td><input name="nick" /></td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Land</th>
+      <th>Country</th>
       <td>
         <select name="country">
 [% FOR c = countries %]
@@ -61,7 +61,7 @@
       </td>
     </tr>
     <tr>
-      <th>Klubb</th>
+      <th>Club</th>
       <td>
         <select name="club">
          <option value="-1" selected="selected"></option>
     <tr>
       <th colspan="2">
         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
-        <input type="submit" value="Legg til" />
+        <input type="submit" value="Add" />
       </th>
     </tr>
   </table>
 </form>
 </div>
 
-<h2>Påmeldte</h2>
+<h2>Registered</h2>
 
 <div>
   <table>
@@ -89,9 +89,9 @@
     <tr>
       <td><a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a></td>
 [% IF r.paid %]
-      <td>betalt</td>
+      <td>paid</td>
 [% ELSE %]
-      <td class="notpaid">ikke betalt</td>
+      <td class="notpaid">not paid</td>
 [% END %]
       <td>
         <form method="post" action="do-set-paid.pl">
             <input type="hidden" name="player" value="[% r.player %]" />
 [% IF r.paid %]
             <input type="hidden" name="paid" value="f" />
-           <input type="submit" value="<_>Sett som ikke betalt</_>" />
+           <input type="submit" value="<_>Set as not paid</_>" />
 [% ELSE %]
             <input type="hidden" name="paid" value="t" />
-           <input type="submit" value="<_>Sett som betalt</_>" />
+           <input type="submit" value="<_>Set as paid</_>" />
 [% END %]
           </p>
         </form>
           <p class="button">
             <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
             <input type="hidden" name="player" value="[% r.player %]" />
-           <input type="submit" value="<_>Fjern</_>" />
+           <input type="submit" value="<_>Remove</_>" />
           </p>
         </form>
       </td>
         <form method="post" action="edit-player.pl">
           <p class="button">
             <input type="hidden" name="player" value="[% r.player %]" />
-           <input type="submit" value="<_>Editer spiller</_>" />
+           <input type="submit" value="<_>Edit player</_>" />
           </p>
         </form>
       </td>
index e37f9ab7dcd3885830bdd2fc982ffb5fdf08a57f..913aa633039f2f0951d041a95b162eb63a271393 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
-<h2>Sett aktiv turnering</h2>
+<h2>Set active tournament</h2>
 
 <div>
-  <p>Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken storskjermen
-    skal vise informasjon fra.</p>
+  <p>This function sets what tournament is active (that is, what the big screen
+  is to show information from).</p>
 
 <form method="post" action="do-set-active-tournament.pl">
   <p>
@@ -21,7 +21,7 @@
 [% END %]
 [% END %]
     </select>
-    <input type="submit" value="Velg" />
+    <input type="submit" value="<_>Select</_>" />
   </p>
 </form>
 
index e7216664c46ae1f9b3ac3ab9122021d0bdac0eb1..4ba409d45dc38f9b2972b0e90b3566d4200cde5e 100644 (file)
@@ -4,8 +4,8 @@
     <form method="post" action="do-update-shorttitles.pl">
       <table class="scores">
         <tr>
-          <th>Sang</th>
-          <th>Kort tittel</th>
+          <th>Song</th>
+          <th>Short title</th>
         </tr>
 
 [% FOR s = songs %]
@@ -16,7 +16,7 @@
 [% END %]
         <tr>
          <td colspan="2">
-           <input type="submit" value="Oppdater" />
+           <input type="submit" value="Update" />
          </td>
        </tr>
       </table>
index 87d551810e07789ca5b80cb69c2b5e7aedcc8031..c111fdcef2bd65a2925dc6a7c8ad61d1e3910ffb 100644 (file)
@@ -3,50 +3,50 @@
 
   <div>
     <ul>
-      <li><_>Sesong</_>: [% tournament.seasonname %]</li>
-      <li><_>Land</_>: [% tournament.countryname %]</li>
-      <li><_>Sted</_>: [% tournament.location %]</li>
-      <li><_>Dato</_>: [% tournament.date %]</li>
-      <li><_>Maskin</_>: [% tournament.machinename %]</li>
-      <li><_>Scoresystem</_>: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
+      <li><_>Season:</_> [% tournament.seasonname %]</li>
+      <li><_>Country:</_> [% tournament.countryname %]</li>
+      <li><_>Place:</_> [% tournament.location %]</li>
+      <li><_>Date:</_> [% tournament.date %]</li>
+      <li><_>Machine:</_> [% tournament.machinename %]</li>
+      <li><_>Scoring system:</_> [% tournament.scoringsystemname %]</li>
     </ul>
   </div>
 
 [% IF closing_valid && !public %]
-  <h2>Start ny runde</h2>
+  <h2>Start new round</h2>
 
   <div>
-    <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> fulle runder,
-      hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
-      om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
-      før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
+    <p><_>For øyeblikket har det vært avholdt</_> <strong>[% num_rounds %]</strong> <_>fulle runder,
+      hvilket vil si at du kan begynne runde</_> <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
+      <_>om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
+      før den forrige er gjort helt ferdig.</_></p>
 
-    <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
-      neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
+    <p><_>Det er</_> <strong>[% num_qualified %]</strong> <_>mennesker som vil gå videre til
+      neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</_></p>
 
     <form method="post" action="do-start-round.pl">
       <table>
         <tr>
-          <th>Antall grupper</th>
+          <th>Number of groups</th>
          <td><input name="numgroups" /></td>
         </tr>
         <tr>
-          <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
+          <th>Number to advance from each group</th>
          <td><input name="numqual" /></td>
         </tr>
         <tr>
-          <th>Antall tilfeldige sanger</th>
+          <th>Number of random songs</th>
          <td><input name="numrandom" /></td>
         </tr>
         <tr>
-          <th>Antall selvvalgte sanger</th>
+          <th>Number of self-selected songs</th>
          <td><input name="numchosen" /></td>
         </tr>
        <tr>
          <th colspan="2">
            <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
            <input type="hidden" name="round" value="[% num_rounds + 1 %]" />
-           <input type="submit" value="Start neste runde" />
+           <input type="submit" value="<_>Start next round</_>" />
          </th>
        </tr>
       </table>
 [% END %]
   
 [% IF finishing_valid && !public %]
-  <h2>Avslutt turnering</h2>
+  <h2>End tournament</h2>
 
   <div>
-    <p>Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du ønsker
-      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet turneringen vil rankinglister
-      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. turneringen er permanent
-      avsluttet).</p>
+    <p>As there's only one group left and that group is done, you can end the
+    tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, 
+    the ranking lists will be generated and the CC points will be handed out, and
+    there's no way back (that is, the tournament is permanently ended).
+    </p>
 
     <form method="post" action="do-finish-tournament.pl">
       <p>
         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
-        <input type="submit" value="Avslutt turneringen" />
+        <input type="submit" value="<_>End the tournament</_>" />
       </p>
     </form>
   </div>
 [% END %]
 
 [% IF num_rankings > 0 %]
-  <h2>Rankingliste</h2>
+  <h2>Ranking list</h2>
 
   <div>
     <ul>
 [% FOR r = rankings %]
 [% IF r.points == -1 %]
-      <li>[% r.ranking %]. plass: <a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a></li>
+      <li>[% r.ranking %]. <_>plass</_>: <a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a></li>
 [% ELSE %]
-      <li>[% r.ranking %]. plass: <a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a>, med [% r.points %] poeng.</li>
+      <li>[% r.ranking %]. <_>plass</_>: <a href="player.pl?id=[% r.player %]">[% r.nick %]</a>, <_>med</_> [% r.points %] <_>poeng</_>.</li>
 [% END %]
 [% END %]
     </ul>
       [% ELSE %]
       <input type="hidden" name="show" value="true" />
       <input type="submit" value="Vis på storskjerm" />
-      Antall maskiner: <input name="nummachines" value="1" size="1" />
-      Antall spillere samtidig på hver maskin: <input name="playerspermachine" value="1" size="1" />
+      <_>Number of machines:</_> <input name="nummachines" value="1" size="1" />
+      <_>Number of simultaneous players on each machine:</_> <input name="playerspermachine" value="1" size="1" />
       [% END %]
     </p>
   </form>
         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
-        Gruppe [% p.parallel %]
+        <_>Gruppe</_> [% p.parallel %]
       </th>
     [% END %]
     [% FOR s = p.songs %]
       [% IF s.song == -1 %]
-      <th colspan="4">Selvvalgt</th>
+      <th colspan="4">Self-selected</th>
       [% ELSE %]
       <th colspan="3"><a href="song.pl?id=[% s.song %]">[% s.title %]</a></th>
       [% END %]
index a275389574818884bc57272b02acaaa0832d6b5d..55272b3c0a5d1c119d35dd8d3550f70b2a2a1143 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
-  <h2>Generelle fakta</h2>
+  <h2>General facts</h2>
 
   <div>
     <ul>
@@ -9,15 +9,15 @@
     </ul>
   </div>
 
-  <h2>Beste scores</h2>
+  <h2>Best scores</h2>
 
   <div>
     <table class="scores">
       <tr>
         <th></th>
-        <th>Spiller</th>
-        <th>Poengsum</th>
-        <th>Arrangement</th>
+        <th>Player</th>
+        <th>Score</th>
+        <th>Occasion</th>
       </tr>
 
 [% SET rowno = 1 %]
index b43bf0f5323aa5c7c1285b2c02e4ead4d78c7105..3100d477558bdfa85e3535aa9ebaba16c3df421e 100644 (file)
   
     <table class="scores">
       <tr>
-        <th>Sang</th>
+        <th>Song</th>
         <th>Artist</th>
-        <th>Gjennomsnitt</th>
-        <th>Standardavvik</th>
-        <th>Rekord</th>
+        <th>Average</th>
+        <th>Std.dev.</th>
+        <th>High score</th>
       </tr>
 [% END %]
 
index b7a95aff889fd54611b5a9ca5da2ab830e94c952..a7954683a7b9e7dc648fd6933e5c08cb0a53adf3 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 [% IF !public %]
   <div>
-    <p><a href="add-tournament.pl">Legg til turnering</a></p>
+    <p><a href="add-tournament.pl">Add tournament</a></p>
   </div>
 [% END %]
   
@@ -24,7 +24,7 @@
       <li>
         <a href="show-tournament.pl?id=[% t.tournament %]">[% t.tournamentname %]</a>
 [% IF !public %]
-       (<a href="registration.pl?id=[% t.tournament %]"><_>registrering</_></a>)
+       (<a href="registration.pl?id=[% t.tournament %]"><_>registration</_></a>)
 [% END %]
       </li>
 [% END %]
index 3a9a99f5a4a81651f54a6f6da9a649b8ba9c9078..f880ea63802d92f4b1795cca5e6bdd1bafd9df5c 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
 <div>
-  <p>Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:</p>
+  <p>Sorry, there was a problem during the processing of your request:</p>
 
   <p><strong>[% message %]</strong></p>
   
-  <p>Vennligst gå tilbake og prøv igjen.</p>
+  <p>Please go back and try again.</p>
 </div>