]> git.sesse.net Git - pr0n/blob - files/newevent.html
Add the client code for the WinXP wizard.
[pr0n] / files / newevent.html
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <!DOCTYPE
3   html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
4   "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
5 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
6   <head>
7     <title>Ny hendelse</title>
8     <link rel="stylesheet" href="/pr0n.css" type="text/css" />
9   </head>
10   <body>
11     <h1>Ny hendelse</h1>
12
13     <p>Merk at du ikke kan fjerne hendelser når de først er lagt til; hvis du
14       har gjort noe feil må du snakke med Steinar. :-)</p>
15
16     <form method="post" action="/newevent">
17       <p>ID: <input type="text" name="id" /> (f.eks. "revy03", må kun inneholde a-zA-Z0-9 og -, ingen mellomrom)</p>
18       <p>Dato: <input type="text" name="date" /> (f.eks. "27.-31. desember 2003")</p>
19       <p>Beskrivelse: <input type="text" name="desc" /> (f.eks. "Nyttårsrevyen 2003")</p>
20       <p><input type="submit" value="Legg til hendelse" /></p>
21     </form>
22   </body>
23 </html>