]> git.sesse.net Git - pr0n/blob - perl/Sesse/pr0n/NewEvent.pm
Fix some Perl deprecation warnings. Patches from xim.
[pr0n] / perl / Sesse / pr0n / NewEvent.pm
1 package Sesse::pr0n::NewEvent;
2 use strict;
3 use warnings;
4
5 use Sesse::pr0n::Common qw(error dberror);
6 use Apache2::Request;
7
8 sub handler {
9         my $r = shift;
10         my $apr = Apache2::Request->new($r);
11         my $dbh = Sesse::pr0n::Common::get_dbh();
12         my $user = Sesse::pr0n::Common::check_access($r);
13         if (!defined($user)) {
14                 return Apache2::Const::OK;
15         }
16
17         Sesse::pr0n::Common::header($r, "Legger til ny hendelse");
18         
19         my $id = $apr->param('id');
20         my $date = $apr->param('date');
21         my $desc = $apr->param('desc');
22
23         my @errors = Sesse::pr0n::Common::add_new_event($r, $dbh, $id, $date, $desc);
24         
25         if (scalar @errors > 0) {
26                 for my $err (@errors) {
27                         $r->print("    <p>Feil: $err</p>\n");
28                 }
29                 $r->print("    <p>Rett opp i feilene over før du går videre.</p>\n");
30         } else {
31                 $r->print("    <p>Hendelsen '$id' lagt til.</p>");
32         }
33         
34         Sesse::pr0n::Common::footer($r);
35
36         return Apache2::Const::OK;
37 }
38
39 1;
40
41