Remove some unneeded parameters from check_401.
[pr0n] / templates / skoyen.bildereks.knatten.com / viewres
1 Skalér ned alle bilder (når man klikker på dem) til