Better naming and document some endgame functions
[stockfish] / src / endgame.h
index 4426ef186c5bacd4347bf94f712cbe08fef7a88a..9f6b48d766f7ae26bc452da936cb1ee4721c47fe 100644 (file)
@@ -45,11 +45,12 @@ enum EndgameType {
     KRKN,  // KR vs KN
     KQKR,  // KQ vs KR
     KBBKN, // KBB vs KN
     KRKN,  // KR vs KN
     KQKR,  // KQ vs KR
     KBBKN, // KBB vs KN
+    KNNK,  // KNN vs K
     KmmKm, // K and two minors vs K and one or two minors
 
     // Scaling functions
     KmmKm, // K and two minors vs K and one or two minors
 
     // Scaling functions
-    KBPK,    // KBP vs K
-    KQKRP,   // KQ vs KRP
+    KBPsK,   // KB+pawns vs K
+    KQKRPs,  // KQ vs KR+pawns
     KRPKR,   // KRP vs KR
     KRPPKRP, // KRPP vs KRP
     KPsK,    // King and pawns vs king
     KRPKR,   // KRP vs KR
     KRPPKRP, // KRPP vs KRP
     KPsK,    // King and pawns vs king