]> git.sesse.net Git - ccbs/blob - html/po/en_DK.po
Lots of translation updates.
[ccbs] / html / po / en_DK.po
1 # #-#-#-#-#  add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
2 # ccbs template file for templates/add-tournament.tmpl
3 # #-#-#-#-#  do-add-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
4 # ccbs template file for templates/do-add-tournament.tmpl
5 # #-#-#-#-#  error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
6 # ccbs template file for templates/error.tmpl
7 # #-#-#-#-#  index.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
8 # ccbs template file for templates/index.tmpl
9 # #-#-#-#-#  players.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
10 # ccbs template file for templates/players.tmpl
11 # #-#-#-#-#  player.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
12 # ccbs template file for templates/player.tmpl
13 # #-#-#-#-#  randomsongs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
14 # ccbs template file for templates/randomsongs.tmpl
15 # #-#-#-#-#  registration.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
16 # ccbs template file for templates/registration.tmpl
17 # #-#-#-#-#  set-active-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
18 # ccbs template file for templates/set-active-tournament.tmpl
19 # #-#-#-#-#  shorttitles.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
20 # ccbs template file for templates/shorttitles.tmpl
21 # #-#-#-#-#  show-tournament.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
22 # ccbs template file for templates/show-tournament.tmpl
23 # #-#-#-#-#  songratings.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
24 # ccbs template file for templates/songratings.tmpl
25 # #-#-#-#-#  songs.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
26 # ccbs template file for templates/songs.tmpl
27 # #-#-#-#-#  song.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
28 # ccbs template file for templates/song.tmpl
29 # #-#-#-#-#  tournaments.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
30 # ccbs template file for templates/tournaments.tmpl
31 # #-#-#-#-#  user-error.tmpl.pot (ccbs)  #-#-#-#-#
32 # ccbs template file for templates/user-error.tmpl
33 msgid ""
34 msgstr ""
35 "Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
36 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
37 "POT-Creation-Date: 2005-39-17 13:39+0200\n"
38 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
39 "Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
40 "Language-Team: English <en@translate.freefriends.org>\n"
41 "MIME-Version: 1.0\n"
42 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
43 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
44 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
45
46 msgid "Sesong:"
47 msgstr "Season:"
48
49 msgid "Navn:"
50 msgstr "Name:"
51
52 msgid "<input name=\"name\" />"
53 msgstr "<input name=\"name\" />"
54
55 msgid "Land:"
56 msgstr "Country:"
57
58 msgid "Sted:"
59 msgstr "Place:"
60
61 msgid "<input name=\"place\" />"
62 msgstr "<input name=\"place\" />"
63
64 msgid "Dato:"
65 msgstr "Date:"
66
67 msgid "<input name=\"date\" />"
68 msgstr "<input name=\"date\" />"
69
70 msgid "Maskin:"
71 msgstr "Machine:"
72
73 msgid "Scoresystem:"
74 msgstr "Scoring system:"
75
76 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Legg inn\" />"
77 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Add\" />"
78
79 msgid "Turneringen er lagt til."
80 msgstr "The tournament has been added."
81
82 msgid ""
83 "Beklager, det oppsto en intern feil. Vennligst si ifra til en\n"
84 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> så fort\n"
85 "  som mulig, med beskjed om hva du gjorde samt hvilken feil du fikk."
86 msgstr ""
87 "Sorry, there was an internal error. Please tell an\n"
88 "  <a href=\"mailto:sgunderson@bigfoot.com\">administrator</a> as quickly\n"
89 "  as possible, with a message telling what you did and what error you got."
90
91 msgid "Teknisk informasjon"
92 msgstr "Technical information"
93
94 msgid ""
95 "Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
96 "    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
97 msgstr ""
98 "Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
99 "   Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
100 "   below."
101
102 msgid "Hovedmeny"
103 msgstr "Main menu"
104
105 msgid "<a href=\"tournaments.pl\">Turneringer</a>"
106 msgstr "<a href=\"tournaments.pl\">Tournaments</a>"
107
108 msgid "<a href=\"players.pl\">Spillere</a>"
109 msgstr "<a href=\"players.pl\">Players</a>"
110
111 msgid "<a href=\"songs.pl\">Sanger</a>"
112 msgstr "<a href=\"songs.pl\">Songs</a>"
113
114 msgid "<a href=\"add-tournament.pl\">Legg til turnering</a>"
115 msgstr "<a href=\"add-tournament.pl\">Add tournament</a>"
116
117 msgid "<a href=\"randomsongs.pl\">Sangvelger</a>"
118 msgstr "<a href=\"randomsongs.pl\">Song selector</a>"
119
120 msgid "<a href=\"shorttitles.pl\">Korte titler</a>"
121 msgstr "<a href=\"shorttitles.pl\">Short titles</a>"
122
123 msgid "Storskjerm"
124 msgstr "Bigscreen"
125
126 msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
127 msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
128
129 msgid "Nick"
130 msgstr "Nick"
131
132 msgid "Land"
133 msgstr "Country"
134
135 msgid "Klubb"
136 msgstr "Club"
137
138 msgid "Turneringer"
139 msgstr "Participations"
140
141 msgid "Sanger spilt"
142 msgstr "Songs played"
143
144 msgid "Forskjellige spilt"
145 msgstr "Different played"
146
147 msgid "Rekord"
148 msgstr "High score"
149
150 msgid "Gjennomsnitt"
151 msgstr "Average"
152
153 msgid "Generelle fakta"
154 msgstr "General facts"
155
156 msgid "Nick:"
157 msgstr "Nick:"
158
159 msgid "Klubb:"
160 msgstr "Club:"
161
162 msgid "Rediger spiller"
163 msgstr "Edit player"
164
165 msgid ""
166 "\n"
167 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Rediger\" />\n"
168 "\t  "
169 msgstr ""
170 "\n"
171 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Edit\" />\n"
172 "\t  "
173
174 msgid "Beste sanger"
175 msgstr "Best songs"
176
177 msgid "Sang"
178 msgstr "Song"
179
180 msgid "Poengsum"
181 msgstr "Score"
182
183 msgid "Arrangement"
184 msgstr "Occasion"
185
186 msgid "Alle sanger"
187 msgstr "All songs"
188
189 msgid "For øyeblikket er"
190 msgstr "At the moment, "
191
192 msgid ""
193 "sanger satt som\n"
194 "    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
195 "    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
196 "    gruppe."
197 msgstr ""
198 "songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
199 "it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
200 "create a new group."
201
202 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
203 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
204
205 msgid "Påmelding"
206 msgstr "Registration"
207
208 msgid "Spiller"
209 msgstr "Player"
210
211 msgid "Betalt"
212 msgstr "Paid"
213
214 msgid ""
215 "\n"
216 "        <select name=\"paid\">\n"
217 "\t  <option value=\"f\">Nei</option>\n"
218 "\t  <option value=\"t\">Ja</option>\n"
219 "\t</select>\n"
220 "      "
221 msgstr ""
222 "\n"
223 "        <select name=\"paid\">\n"
224 "\t  <option value=\"f\">No</option>\n"
225 "\t  <option value=\"t\">Yes</option>\n"
226 "\t</select>\n"
227 "      "
228
229 msgid "Registrering av ny spiller"
230 msgstr "Register a new player"
231
232 msgid "<input name=\"nick\" />"
233 msgstr "<input name=\"nick\" />"
234
235 msgid "Påmeldte"
236 msgstr "Registered"
237
238 msgid "betalt"
239 msgstr "paid"
240
241 msgid "ikke betalt"
242 msgstr "not paid"
243
244 msgid "Sett aktiv turnering"
245 msgstr "Set active tournament"
246
247 msgid ""
248 "Denne funksjonen styrer hvilken turnering som er aktiv, dvs. hvilken "
249 "storskjermen\n"
250 "    skal vise informasjon fra."
251 msgstr ""
252 "This function sets what tournament is active (that is, what the big screen\n"
253 "is to show information from)."
254
255 msgid "Kort tittel"
256 msgstr "Short title"
257
258 msgid ""
259 "\n"
260 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />\n"
261 "\t  "
262 msgstr ""
263 "\n"
264 "\t    <input type=\"submit\" value=\"Update\" />\n"
265 "\t  "
266
267 msgid "Sesong"
268 msgstr "Season"
269
270 msgid "Sted"
271 msgstr "Place"
272
273 msgid "Dato"
274 msgstr "Date"
275
276 msgid "Maskin"
277 msgstr "Machine"
278
279 msgid "Scoresystem"
280 msgstr "Scoring system"
281
282 msgid "Start ny runde"
283 msgstr "Start new round"
284
285 msgid "Antall grupper"
286 msgstr "Number of groups"
287
288 msgid "<input name=\"numgroups\" />"
289 msgstr "<input name=\"numgroups\" />"
290
291 msgid "Antall som går videre fra hver gruppe"
292 msgstr "Number to advance from each group"
293
294 msgid "<input name=\"numqual\" />"
295 msgstr "<input name=\"numqual\" />"
296
297 msgid "Antall tilfeldige sanger"
298 msgstr "Number of random songs"
299
300 msgid "<input name=\"numrandom\" />"
301 msgstr "<input name=\"numrandom\" />"
302
303 msgid "Antall selvvalgte sanger"
304 msgstr "Number of self-selected songs"
305
306 msgid "<input name=\"numchosen\" />"
307 msgstr "<input name=\"numchosen\" />"
308
309 msgid "Avslutt turnering"
310 msgstr "End of tournament"
311
312 msgid ""
313 "Ettersom det bare er igjen én gruppe og runden er ferdigspilt, kan du om du "
314 "ønsker\n"
315 "      det avslutte turneringen. Vær obs på at når du har avsluttet "
316 "turneringen vil rankinglister\n"
317 "      genereres og CC-poeng utdeles, og det er ingen vei tilbake (dvs. "
318 "turneringen er permanent\n"
319 "      avsluttet)."
320 msgstr ""
321 "As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
322 "tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, "
323 "the\n"
324 "ranking lists will be generated and the CC points will be handed out, and\n"
325 "there's no way back (that is, the tournament is permanently ended)."
326
327 msgid "Rankingliste"
328 msgstr "Ranking list"
329
330 msgid "Selvvalgt"
331 msgstr "Self-selected"
332
333 msgid "Total"
334 msgstr "Total"
335
336 msgid "Rank"
337 msgstr "Rank"
338
339 msgid "S"
340 msgstr "S"
341
342 msgid "D"
343 msgstr "D"
344
345 msgid "B"
346 msgstr "B"
347
348 msgid "E"
349 msgstr "E"
350
351 msgid "C"
352 msgstr "C"
353
354 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Oppdater\" />"
355 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Update\" />"
356
357 msgid "Single"
358 msgstr "Single"
359
360 msgid "Double"
361 msgstr "Double"
362
363 msgid "Artist"
364 msgstr "Artist"
365
366 msgid "Fotratinger"
367 msgstr "Foot ratings"
368
369 msgid "Standardavvik"
370 msgstr "Std.dev."
371
372 msgid "av"
373 msgstr "by"
374
375 msgid "Beste scores"
376 msgstr "Best scores"
377
378 msgid "Beklager, det oppsto et problem ved behandlingen av forespørselen din:"
379 msgstr "Sorry, there was a problem during the processing of your request:"
380
381 msgid "Vennligst gå tilbake og prøv igjen."
382 msgstr "Please go back and try again."