Misc. changes -- some formatting and add a preliminary "start new round" form.
[ccbs] / html / templates / show-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2   <h2>Generelle fakta</h2>
3
4   <div>
5     <ul>
6       <li>Sesong: [% tournament.seasonname %]</li>
7       <li>Land: [% tournament.countryname %]</li>
8       <li>Sted: [% tournament.location %]</li>
9       <li>Dato: [% tournament.date %]</li>
10       <li>Maskin: [% tournament.machinename %]</li>
11       <li>Scoresystem: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
12     </ul>
13   </div>
14
15   <h2>Start ny runde</h2>
16
17   <div>
18     <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> runder,
19       hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
20       om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
21       før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
22
23     <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
24       neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
25
26     <form method="post" action="do-start-round.pl">
27       <table>
28         <tr>
29           <th>Antall grupper</th>
30           <td><input name="numgroups" />
31         </tr>
32         <tr>
33           <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
34           <td><input name="numqual" />
35         </tr>
36         <tr>
37           <th colspan="2">
38             <input type="submit" value="Start neste runde" />
39           </th>
40         </tr>
41       </table>
42     </form>
43   </div>
44
45   <h2>Rankingliste</h2>
46
47   <div>
48     <ul>
49 [% FOR r = rankings %]
50 [% IF r.points == -1 %]
51       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %]</li>
52 [% ELSE %]
53       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %], med [% r.points %] poeng.</li>
54 [% END %]
55 [% END %]
56     </ul>
57   </div>
58
59 [% FOR r = rounds %]
60   <h2>Runde [% r.round %]</h2>
61
62   <div>
63
64 [% FOR p = r.parallels %]
65   <table class="scores">
66     <tr>
67 [% IF p.parallel == 0 %]
68       <th></th>
69 [% ELSE %]
70       <th>Gruppe [% p.parallel %]</th>
71 [% END %]
72 [% FOR s = p.songs %]
73       <th>[% s %]</th>
74 [% END %]
75 [% IF p.num_songs > 1 %]
76       <th>Total</th>
77 [% END %]      
78     </tr>
79     
80 [% FOR pl = p.players %]
81     <tr>
82       <th>[% pl.nick %]</th>
83 [% FOR s = pl.songs %]
84       <td>
85         [% s.score %]
86 [% IF s.chosen %]
87         : [% s.title %]
88 [% END %]
89       </td>
90 [% END %]
91 [% IF p.num_songs > 1 %]
92      <td>[% pl.total %]</td>
93 [% END %]      
94     </tr>
95 [% END %]
96   </table>
97 [% END %]
98
99   </div>
100 [% END %]