Make it possible to edit scores.
[ccbs] / html / templates / show-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2   <h2>Generelle fakta</h2>
3
4   <div>
5     <ul>
6       <li>Sesong: [% tournament.seasonname %]</li>
7       <li>Land: [% tournament.countryname %]</li>
8       <li>Sted: [% tournament.location %]</li>
9       <li>Dato: [% tournament.date %]</li>
10       <li>Maskin: [% tournament.machinename %]</li>
11       <li>Scoresystem: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
12     </ul>
13   </div>
14
15   <h2>Start ny runde</h2>
16
17   <div>
18     <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> runder,
19       hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
20       om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
21       før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
22
23     <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
24       neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
25
26     <form method="post" action="do-start-round.pl">
27       <table>
28         <tr>
29           <th>Antall grupper</th>
30           <td><input name="numgroups" /></td>
31         </tr>
32         <tr>
33           <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
34           <td><input name="numqual" /></td>
35         </tr>
36         <tr>
37           <th>Antall tilfeldige sanger</th>
38           <td><input name="numrandom" /></td>
39         </tr>
40         <tr>
41           <th>Antall selvvalgte sanger</th>
42           <td><input name="numchosen" /></td>
43         </tr>
44         <tr>
45           <th colspan="2">
46             <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
47             <input type="hidden" name="round" value="[% num_rounds + 1 %]" />
48             <input type="submit" value="Start neste runde" />
49           </th>
50         </tr>
51       </table>
52     </form>
53   </div>
54
55 [% IF num_rankings > 0 %]
56   <h2>Rankingliste</h2>
57
58   <div>
59     <ul>
60 [% FOR r = rankings %]
61 [% IF r.points == -1 %]
62       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %]</li>
63 [% ELSE %]
64       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %], med [% r.points %] poeng.</li>
65 [% END %]
66 [% END %]
67     </ul>
68   </div>
69 [% END %]
70
71 [% FOR r = rounds %]
72   <h2>Runde [% r.round %]</h2>
73
74   <div>
75
76   [% FOR p = r.parallels %]
77   <form method="post" action="do-edit-scores.pl">
78   <table class="scores">
79     <tr>
80     [% IF p.parallel == 0 %]
81       <th>
82         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
83         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
84         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
85       </th>
86     [% ELSE %]
87       <th>
88         <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
89         <input type="hidden" name="round" value="[% r.round %]" />
90         <input type="hidden" name="group" value="[% p.parallel %]" />
91         Gruppe [% p.parallel %]
92       </th>
93     [% END %]
94     [% FOR s = p.songs %]
95       [% IF s == '' %]
96       <th colspan="2">Selvvalgt</th>
97       [% ELSE %]
98       <th>[% s %]</th>
99       [% END %]
100     [% END %]
101     [% IF p.num_songs > 1 %]
102       <th>Total</th>
103     [% END %]      
104       <th></th>
105     </tr>
106     
107     [% FOR pl = p.players %]
108       [% IF pl.locked %]
109     <tr>
110       <th>
111         [% pl.nick %]
112       </th>
113         [% FOR s = pl.songs %]
114       <td>[% s.score %]</td>
115           [% IF s.chosen %]
116       <td>[% s.title %]</td>
117           [% END %]
118         [% END %]
119         [% IF p.num_songs > 1 %]
120      <td>[% pl.total %]</td>
121         [% END %]      
122     </tr>
123       [% ELSE %]
124     <tr>
125       <th>[% pl.nick %]</th>
126         [% FOR s = pl.songs %]
127       <td class="nowrap">
128         <input type="hidden" name="old-score[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" />
129         <input type="hidden" name="old-playmode[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.playmode %]" />
130         <input type="hidden" name="old-difficulty[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.difficulty %]" />
131         <input name="score[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" size="5" />
132         <select name="playmode[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
133           <option value=""> </option>
134          [% IF s.playmode == 'single' %]
135           <option value="single" selected="selected">S</option>
136          [% ELSE %]
137           <option value="single">S</option>
138          [% END %]
139          [% IF s.playmode == 'double' %]
140           <option value="double" selected="selected">D</option>
141          [% ELSE %]
142           <option value="double">D</option>
143          [% END %]
144         </select>
145         <select name="difficulty[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
146           <option value=""> </option>
147          [% IF s.difficulty == 'beginner' %]
148           <option value="beginner" selected="selected">B</option>
149          [% ELSE %]
150           <option value="beginner">B</option>
151          [% END %]
152          [% IF s.difficulty == 'standard' %]
153           <option value="standard" selected="selected">S</option>
154          [% ELSE %]
155           <option value="standard">S</option>
156          [% END %]
157          [% IF s.difficulty == 'difficult' %]
158           <option value="difficult" selected="selected">D</option>
159          [% ELSE %]
160           <option value="difficult">D</option>
161          [% END %]
162          [% IF s.difficulty == 'expert' %]
163           <option value="expert" selected="selected">E</option>
164          [% ELSE %]
165           <option value="expert">E</option>
166          [% END %]
167          [% IF s.difficulty == 'challenge' %]
168           <option value="challenge" selected="selected">C</option>
169          [% ELSE %]
170           <option value="challenge">C</option>
171          [% END %]
172         </select>
173       </td>
174           [% IF s.chosen %]
175       <td>
176         <input type="hidden" name="old-song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]" value="[% ss.song %]" />
177         <select name="song[% pl.player %]-[% s.songnumber %]">
178           <option value=""> </option>
179             [% FOR ss = songs %]
180               [% IF s.song == ss.song %]
181           <option value="[% ss.song %]" selected="selected">[% ss.title %]</option>
182               [% ELSE %]          
183           <option value="[% ss.song %]">[% ss.title %]</option>
184               [% END %]   
185             [% END %]
186         </select>
187       </td>
188           [% END %]
189         [% END %]
190         [% IF p.num_songs > 1 %]
191      <td>[% pl.total %]</td>
192         [% END %]
193      <td><input type="submit" name="update[% pl.player %]" value="Oppdater" /></td>
194     </tr>
195       [% END %]
196     [% END %]
197   </table>
198   </form> 
199   [% END %]
200
201   </div>
202 [% END %]