Added showing/selection of playmode and difficulty.
[ccbs] / html / templates / show-tournament.tmpl
1 [%# vim:set filetype=html: %]
2   <h2>Generelle fakta</h2>
3
4   <div>
5     <ul>
6       <li>Sesong: [% tournament.seasonname %]</li>
7       <li>Land: [% tournament.countryname %]</li>
8       <li>Sted: [% tournament.location %]</li>
9       <li>Dato: [% tournament.date %]</li>
10       <li>Maskin: [% tournament.machinename %]</li>
11       <li>Scoresystem: [% tournament.scoringsystemname %]</li>
12     </ul>
13   </div>
14
15   <h2>Start ny runde</h2>
16
17   <div>
18     <p>For øyeblikket har det vært avholdt <strong>[% num_rounds %]</strong> runder,
19       hvilket vil si at du kan begynne runde <strong>[% num_rounds + 1 %]</strong>
20       om du skulle ønske det. Vær oppmerksom på at du ikke kan begynne en ny runde
21       før den forrige er gjort helt ferdig.</p>
22
23     <p>Det er <strong>[% num_qualified %]</strong> mennesker som vil gå videre til
24       neste runde, og disse vil bli spredd jevnt utover så mange grupper som du velger.</p>
25
26     <form method="post" action="do-start-round.pl">
27       <table>
28         <tr>
29           <th>Antall grupper</th>
30           <td><input name="numgroups" /></td>
31         </tr>
32         <tr>
33           <th>Antall som går videre fra hver gruppe</th>
34           <td><input name="numqual" /></td>
35         </tr>
36         <tr>
37           <th>Antall tilfeldige sanger</th>
38           <td><input name="numrandom" /></td>
39         </tr>
40         <tr>
41           <th>Antall selvvalgte sanger</th>
42           <td><input name="numchosen" /></td>
43         </tr>
44         <tr>
45           <th colspan="2">
46             <input type="hidden" name="tournament" value="[% tournament.tournament %]" />
47             <input type="hidden" name="round" value="[% num_rounds + 1 %]" />
48             <input type="submit" value="Start neste runde" />
49           </th>
50         </tr>
51       </table>
52     </form>
53   </div>
54
55 [% IF num_rankings > 0 %]
56   <h2>Rankingliste</h2>
57
58   <div>
59     <ul>
60 [% FOR r = rankings %]
61 [% IF r.points == -1 %]
62       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %]</li>
63 [% ELSE %]
64       <li>[% r.ranking %]. plass: [% r.nick %], med [% r.points %] poeng.</li>
65 [% END %]
66 [% END %]
67     </ul>
68   </div>
69 [% END %]
70
71 [% FOR r = rounds %]
72   <h2>Runde [% r.round %]</h2>
73
74   <div>
75
76   [% FOR p = r.parallels %]
77   <table class="scores">
78     <tr>
79     [% IF p.parallel == 0 %]
80       <th></th>
81     [% ELSE %]
82       <th>Gruppe [% p.parallel %]</th>
83     [% END %]
84     [% FOR s = p.songs %]
85       [% IF s == '' %]
86       <th colspan="2">Selvvalgt</th>
87       [% ELSE %]
88       <th>[% s %]</th>
89       [% END %]
90     [% END %]
91     [% IF p.num_songs > 1 %]
92       <th>Total</th>
93     [% END %]      
94       <th></th>
95     </tr>
96     
97     [% FOR pl = p.players %]
98       [% IF pl.locked %]
99     <tr>
100       <th>[% pl.nick %]</th>
101         [% FOR s = pl.songs %]
102       <td>[% s.score %]</td>
103           [% IF s.chosen %]
104       <td>[% s.title %]</td>
105           [% END %]
106         [% END %]
107         [% IF p.num_songs > 1 %]
108      <td>[% pl.total %]</td>
109         [% END %]      
110     </tr>
111       [% ELSE %]
112     <tr>
113       <th>[% pl.nick %]</th>
114         [% FOR s = pl.songs %]
115       <td nowrap="nowrap">
116         <input name="score[% s.songnumber %]" value="[% s.score %]" size="5" />
117         <select name="playmode[% s.songnumber %]">
118           <option value=""> </option>
119          [% IF s.playmode == 'single' %]
120           <option value="single" selected="selected">S</option>
121          [% ELSE %]
122           <option value="single">S</option>
123          [% END %]
124          [% IF s.playmode == 'double' %]
125           <option value="double" selected="selected">D</option>
126          [% ELSE %]
127           <option value="double">D</option>
128          [% END %]
129         </select>
130         <select name="difficulty[% s.songnumber %]">
131           <option value=""> </option>
132          [% IF s.difficulty == 'beginner' %]
133           <option value="beginner" selected="selected">B</option>
134          [% ELSE %]
135           <option value="beginner">B</option>
136          [% END %]
137          [% IF s.difficulty == 'standard' %]
138           <option value="standard" selected="selected">S</option>
139          [% ELSE %]
140           <option value="standard">S</option>
141          [% END %]
142          [% IF s.difficulty == 'difficult' %]
143           <option value="difficult" selected="selected">D</option>
144          [% ELSE %]
145           <option value="difficult">D</option>
146          [% END %]
147          [% IF s.difficulty == 'expert' %]
148           <option value="expert" selected="selected">E</option>
149          [% ELSE %]
150           <option value="expert">E</option>
151          [% END %]
152          [% IF s.difficulty == 'challenge' %]
153           <option value="challenge" selected="selected">C</option>
154          [% ELSE %]
155           <option value="challenge">C</option>
156          [% END %]
157         </select>
158       </td>
159           [% IF s.chosen %]
160       <td>
161         <select name="song[% s.songnumber %]">
162           <option value=""> </option>
163             [% FOR ss = songs %]
164               [% IF s.song == ss.song %]
165           <option value="[% ss.song %]" selected="selected">[% ss.title %]</option>
166               [% ELSE %]          
167           <option value="[% ss.song %]">[% ss.title %]</option>
168               [% END %]   
169             [% END %]
170         </select>
171       </td>
172           [% END %]
173         [% END %]
174         [% IF p.num_songs > 1 %]
175      <td>[% pl.total %]</td>
176         [% END %]
177      <td><input type="submit" value="Oppdater" /></td>
178     </tr>
179       [% END %]
180     [% END %]
181   </table>
182   [% END %]
183
184   </div>
185 [% END %]