]> git.sesse.net Git - ccbs/blobdiff - html/templates/randomsongs.tmpl
Switch to English as a default language, and make a matching nb_NO.po instead.
[ccbs] / html / templates / randomsongs.tmpl
index c21004ec440b9cdc0df94257c880d9c11fba186c..b357928af9dc32508177a1983bc21eae8593fc90 100755 (executable)
@@ -1,11 +1,10 @@
 [%# vim:set filetype=html: %]
 <div>
-  <p><_>For øyeblikket er</_> <strong>[% num_used %]</strong> <_>sanger satt som
-    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake
-    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny
-    gruppe.</_></p>
+  <p><_>At the moment,</_> <strong>[% num_used %]</strong> <_>songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,
+  it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you
+  create a new group.</_></p>
 
   <form action="do-reset-randomsongs.pl" method="post">
-    <p><input type="submit" value="Nullstill sangvelger" /></p>
+    <p><input type="submit" value="Reset song selector" /></p>
   </form>
 </div>