]> git.sesse.net Git - pr0n/blob - templates/skoyen.bilder.knatten.com/viewres
Remove burned-in infoboxes. Turn infobox always on in fullscreen mode (for now).
[pr0n] / templates / skoyen.bilder.knatten.com / viewres
1 Skalér ned alle bilder (når man klikker på dem) til