]> git.sesse.net Git - pr0n/blob - templates/skoyen.bilder.knatten.com/wizard-footer
Fix UTF-8 issues in reading templates.
[pr0n] / templates / skoyen.bilder.knatten.com / wizard-footer
1             </select>
2           </td>
3         </tr>
4         <tr class="alternative">
5           <td><input type="radio" name="event" value="new" id="new" onfocus="somethingchanged();" onclick="somethingchanged();" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /></td>
6           <td><label for="new">En ny hendelse</label></td>
7           <td></td>
8         </tr>
9         <tr>
10           <td></td>
11           <td class="neweventtext">ID:</td>
12           <td class="neweventtext"><input type="text" name="neweventid" value="" size="25" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /> &nbsp;&nbsp;(f.eks. "revy03"; kun a-zA-Z0-9 og -)</td>
13         </td>
14         <tr>
15           <td></td>
16           <td class="neweventtext">Dato:</td>
17           <td class="neweventtext"><input type="text" name="neweventdate" value="" size="25" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /> &nbsp;&nbsp;(f.eks. "27.-31. desember 2003")</td>
18         </td>
19         <tr>
20           <td></td>
21           <td class="neweventtext">Beskrivelse:</td>
22           <td class="neweventtext"><input type="text" name="neweventdesc" value="" size="25" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /> &nbsp;&nbsp;(f.eks. "Nyttårsrevyen 2003")</td>
23         </td>
24       </table>
25       
26       <p class="question"><b>Hvem har tatt disse bildene?</b></p>
27       
28       <table>
29         <tr class="alternative">
30           <td><input type="radio" name="whotook" value="me" id="me" checked="checked" onfocus="somethingchanged();" onclick="somethingchanged();" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /></td>
31           <td><label for="me">Meg selv</label></td>
32           <td></td>
33         </tr>
34         <tr class="alternative">
35           <td><input type="radio" name="whotook" value="others" id="others" onfocus="somethingchanged();" onclick="somethingchanged();" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /></td>
36           <td><label for="others">Noen andre</label></td>
37           <td></td>
38         <tr>
39         <tr>
40           <td></td>
41           <td class="whotext">Hvem:</td>
42           <td><input type="text" name="other" value="" size="20" onchange="somethingchanged();" onkeyup="somethingchanged();" /></td>
43         </tr>
44       </table>
45       
46       <p class="warning"><b>Etter at du har trykket Neste, husk å skru AV
47         skalering av bilder. Ellers vil du få en feil!</b></p>
48     </form>
49       
50     <script type="text/javascript" src="/wizard.js"></script>
51     <script>window.external.SetHeaderText('Laste opp bilder til skoyen.bilder.knatten.com', 'Ikke-EXIF-metadata');</script>
52   </body>
53 </html>
54