Lots of translation updates.
[ccbs] / html / po / en_DK.po
index cab03637c98f7c94f47e4277376f3907cfe29ce5..2dd2487e12bba720f484c3465f2ee8b50d8cb931 100644 (file)
@@ -34,7 +34,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ccbs--mainline- 0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-52-17 12:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-39-17 13:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-17 01:55+0200\n"
 "Last-Translator: Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com>\n"
 "Language-Team: English <en@translate.freefriends.org>\n"
@@ -94,7 +94,8 @@ msgstr "Technical information"
 msgid ""
 "Velkommen. Alt er under konstant utvikling foreløpig, og kan derfor\n"
 "    være knotete, buggy eller bare manglende. Such is life :-)"
-msgstr "Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
+msgstr ""
+"Welcome to the web part our score and tournament system.\n"
 "   Select whatever you are interested in information for from the menu\n"
 "   below."
 
@@ -123,7 +124,7 @@ msgid "Storskjerm"
 msgstr "Bigscreen"
 
 msgid "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
-msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Sett aktiv turnering</a>"
+msgstr "<a href=\"set-active-tournament.pl\">Set active tournament</a>"
 
 msgid "Nick"
 msgstr "Nick"
@@ -185,8 +186,21 @@ msgstr "Occasion"
 msgid "Alle sanger"
 msgstr "All songs"
 
+msgid "For øyeblikket er"
+msgstr "At the moment, "
+
+msgid ""
+"sanger satt som\n"
+"    brukt i sangvelgeren. Nullstiller du sangvelgeren, går den tilbake\n"
+"    til 0 og alle sanger kan potensielt trekkes ut når du lager en ny\n"
+"    gruppe."
+msgstr ""
+"songs are set as used in the song selector. If you reset the song selector,\n"
+"it will go back to 0, and all songs can potentially be selected when you\n"
+"create a new group."
+
 msgid "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
-msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nullstill sangvelger\" />"
+msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Reset song selector\" />"
 
 msgid "Påmelding"
 msgstr "Registration"
@@ -305,7 +319,8 @@ msgid ""
 "      avsluttet)."
 msgstr ""
 "As there's only one group left and that group is done, you can end the\n"
-"tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, the\n"
+"tournament if you'd like to. Note that when you've ended the tournament, "
+"the\n"
 "ranking lists will be generated and the CC points will be handed out, and\n"
 "there's no way back (that is, the tournament is permanently ended)."
 
@@ -348,9 +363,15 @@ msgstr "Double"
 msgid "Artist"
 msgstr "Artist"
 
+msgid "Fotratinger"
+msgstr "Foot ratings"
+
 msgid "Standardavvik"
 msgstr "Std.dev."
 
+msgid "av"
+msgstr "by"
+
 msgid "Beste scores"
 msgstr "Best scores"